Når man streamer ophavsretligt beskyttede værker som f.eks. film og musik fra en hvilken som helst streamingtjeneste, sker der ophavsretligt to ting:

  • En offentlig fremførelse af værket – en såkaldt ”trådløs eller trådbunden overføring til almenheden”.
  • En eksemplarfremstilling af værket.

Sidstnævnte kan virke besynderligt, da man som streamer aldrig kommer i besiddelse af et konkret eksemplar af det værk, man vil se. Når digitalt udstyr, som en computer, tablet eller smartphone, gengiver et værk på en streamingtjeneste, bliver det imidlertid af tekniske grunde lagret kortvarigt i forskellige former for hukommelse, herunder ”cache-ram” på computeren.

Når man streamer en film fra internettet på sin computer, lagres der hele tiden små bidder af den film, man ser, på computeren. Der er tale om en særlig form for midlertidig lagring og en atypisk form for eksemplarfremstilling i den forstand, at det hele slettes fra computeren igen, helt automatisk, i takt med at filmen afspilles. Der er dog, til trods for at lagringen er midlertidig, tale om en eksemplarfremstilling af filmen og dens originale værksdele. En såkaldt midlertidig digital eksemplarfremstilling.

Lovligheden af at foretage disse to aktiviteter, fremførelsen og eksemplarfremstillingen, afhænger fuldstændigt af, om de relevante ophavsmænd har givet tilladelse til at få deres værker lagt ud på streamingtjenesten.

Hvis en rettighedshaver har givet tilladelse til fx at vedkommendes musik er blevet gjort tilgængelig på en streamingtjeneste, er både den fremførelse og eksemplarfremstilling af værket, der finder sted under streaming af musikken, fuldt ud lovlig. Rettighedshaveren modtager typisk betaling for at stille sit værk til rådighed på streamingtjenesten og er bekendt med streamingtjenesten og brugerens mulighed for at streame værket.

Hvis en rettighedshaver derimod ikke har givet tilladelse til at vedkommendes musik er gjort tilgængelig på en streamingtjeneste, er både fremførelsen af værket og den midlertidige digitale eksemplarfremstilling af værket, der finder sted på brugerens computer under en streaming, ulovlig. Det er ikke kun streamingtjenesten, som stiller indholdet ulovligt til rådighed for brugerne, men også brugerne selv, der foretager noget ulovligt.