Året der gik 2015

2015 blev det år, hvor vi i RettighedsAlliancen for alvor mærkede udbredelsen og positiv modtagelse af de seneste års intensive arbejde på at etablere nye tilgange og metoder til at dæmme op for piratkopiering. RettighedsAlliancen er i dag positioneret nationalt så vel som internationalt, og det brede samarbejde, kaldet ’Den Danske Model’, ser ud til at være med til danne præcedens for udviklingen inden for frivillige aftaler i forbindelse med antipirateriarbejdet på EU plan.

2015 har også været det år, hvor vi har set store fald på fildelingen af danske film (download) på 22,7% i Danmark og 21,3% internationalt fra 2014 til 2015. Tal, der stikker helt i modsat retning af, hvad vi ser internationalt, hvor der modsat har været en vækst på fildelingen af de internationale filmtitler på ca 20% fra 2014 til 2015.
Vi ser altså et markant anderledes piratmønster i Danmark end i resten af verden. Det ser vi blandt andet som en effekt af de mange blokeringer – de 33 mest populære ulovligepirattjenester plus deres mirror sites – som vi i samarbejde med teleselskaberne fik blokeret i 2015.

Share With Care hjemmesiden har i samme periode dagligt haft mellem 300-600 besøg, et antal der i 2016 er steget til et gennemsnit på 1500 daglige besøg. Besøg der primært kommer fra de blokerede sider.

Det blokerede illegale streamingsite Sefilm stod for en stor del af danskernes ulovligeforbrug. På bare en måned skabte blokeringen af sitet, og efterfølgende dets lige så populære mirror site, 134.455 unikke besøg på Share with Cares hjemmeside. Det svarer til, at på bare fire måneder, ved en estimeret klikrate på 6%, at 2.240.916 danskere har set blokeringen på deres vej ind på den ulovlige side. Der har de mødt blokeringsteksten og linket til Share With Care, som altså 134.455 har klikket på.

Det er værd at bemærke, at de mange blokeringer og det store omfang brugere der har stødt på dem, ikke har skabt nogen negative reaktioner. Hverken hos brugere eller i pressen. Det er fordi vi kriminaliserer tjenesten frem for at kriminalisere brugerens ønske om indhold. Fremadrettet vil vi arbejde på at bruge de blokerede sider og brugeres ønske om indhold mere aktivt til at tilbyde dem let adgang til lovligt indhold. For det er netop deri flowet, det giver mening at gribe og imødekomme den interesse, brugeren har vist.

I 2015 var RettighedsAlliancen i pressen 40 gange, selvom vi selv har været tilbageholdende, især hvad angår kritik af politiets manglende håndtering af IPR sager, for at give det gryende samarbejdet arbejdsro. Det, der har trukket overskrifter, er tjenesten Popcorn Time, politiets beslaglæggelse af to danske popcorn-time-domæner på baggrund af vores politianmeldelse og arbejdet i Dialogforum, faciliteret af Kulturministeriet. Det er et samarbejde, der indtil nu har resulteret i en fælles hensigtserklæring fra en bred skare af internettets store aktører, og som handler om sammen at fremme det lovlige forbrug og hæmme det ulovlige. Endelig har pressen været interesseret i de positive tendenser, vi har set på fald i download i Danmark.

2015 er derfor også det år, hvor vi for alvor fik blus på netværkssamarbejde, primært forankret i dialogforum netværket og den underskrevne hensigtserklæring. Det er et samarbejde, der har vakt stor bevågenhed og nysgerrighed i udlandet. For hvordan kan det være, at man i Danmark kan lykkes med en konstruktiv og frugtbar dialog på tværs af virksomheder og brancher, når man i resten af verden stadig bekæmper hinanden. Det er blevet tillagt en særlig dansk mentalitet – som vi selvfølgelig ikke helt vil afskrive, menhvor vi i højere grad forklarer det med det paradigme skifte, baseret på adfærdsteorierne, vi har introduceret via Share With Care kampagnen. Kombineret med en meget pragmatisk og iterativ tilgang og tilsat et bevidst fravalg af ideologi. Overordnet set er det ikke vigtigt, hvad der virker – bare det virker. Derfor har vi også været mere interesseret i at finde ud af, hvad vi er enige med de andre aktører på internettet om, f.eks. Google, teleselskaber, politi m.fl. end at fokusere på hvad vi er uenige om. For det er på den forståelsesplatform vi sammen kan gøre noget ved piratkopieringsproblematikken. Den løses ikke af lovlige løsninger alene, eller af håndhævelse alene – men er en kombination af mange virkemidler.

Vi er enige om meget på tværs af brancher. Dette er årsagen til den konstruktive dialog idialogforum, hvor det er lykkedes at blive enige om en fælles hensigtserklæring om; at arbejde for at hæmme det ulovlige og fremme det lovlige forbrug på internettet. Og det ender ikke bare der, i store varme ord og smukke erklæringer. Det bliver fulgt op af 7 arbejdsgrupper, hvor der i 2016 arbejdes med de helt konkrete løsninger på, hvordan hver gruppe af virksomheder kan dæmme op for f.eks. pengestrømme til ulovlige sites.

2015 var også året, hvor RettighedsAlliancen flyttede ud af Johan Schlüter advokatkontor. Det var en proces der allerede var i gang, men som fik fuld turbo med politianmeldelsen af aktiviteterne i advokatkontoret.

På den måde blev sommeren 2015 en lakmusprøve på RettighedsAlliancen og dets aktiviteters eksistensberettigelse blandt medlemmerne. Derfor vil vi også benytte lejligheden her til igen at sætte spot på den store indsat RettighedsAlliancens bestyrelseydede hen over sommeren, for at sikre at interesseorganisationen og alle de igangsatte aktiviteter kunne fortsætte.

I dag er interesseorganisationen en selvstændig forening, ejet af medlemmerne, og medeget sekretariat.