Synlighed og spredning: Presse, Oplæg og Konsultationer

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 12.05.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har været i pressen 40 gange i 2015. Se ovenfor.

I 2015 fokuserede vi på at opbygge samarbejde og netværk, og holdt derfor igen medkommunikative indsatser, hvad angår presse, kampagner og lignende. Vi har derimodværet meget aktive med at dele fortællingen om, at vi i Danmark har udviklet og testetværktøjer og samarbejder, der virker effektivt på brugeradfærd og piratkopiering. For deter vigtigt at fortælle igen og igen, at vi godt kan bekæmpe piratkopiering, og at vi vedhvordan. Og at det virker. Det er noget, vi vil gøre meget mere ud af i 2016. Se underoplæg.

Det er der to grunde til: For det første vil vi gerne sprede en opfattelse af, at danskernepiratkopierer mindre. Det er fordi, at normer påvirker vores adfærd mere end noget andet,og derfor vigtigt at påvirke danskernes opfattelse af, hvad der er normalt. For det andet,er det vigtigt, at vi kan fortælle politikerne, hvad der virker effektivt – frem for at fortælle,at intet virker. Vi har brug for at skifte myter ud med fakta. Derfor har vi iRettighedsAlliancen lagt stor vægt på evidens, data og test. Vi skal ikke tro – vi skal vide.

I 2016 kommer vi til igen at gå proaktivt i pressen blandt andet med kritik afanklagemyndighedens indsats på det digitale område. Vi går åbent ud til politikerne medde kritikpunkter, vi ikke er lykkedes med at få ørenlyd for ved en direkte dialog. Det har allerede resulteret i presse, men også i spørgsmål til justitsministeren samt flere mødermed politikere, som ønsker en uddybelse af problematikken.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 12.44.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringer, Bidrag og konsultationer

I EU diskuteres ophavsretten på livet løs foranlediget af EU’s digitale åbne marked strategi.Derfor blev der i 2015 offentliggjort en række rapporter, meddelelser og forordninger, somrettighedsbranchen skulle forholde sig til. Alle udgivelserne er baseret på dengrundforståelse, at det er nødvendigt at regulere for at sikre et indre marked forindholdsprodukter. Håndhævelse, roller og ansvar har også været på dagsordenen, og vihar i den forbindelse forholdt os til en række konsultationer:

 • EU-Høring vedrørende onlineplatforme
 • Danmarks regerings høring vedrørende oprettelse af en IPhåndhævelsesmyndighed
 • Bidrag til den danske regerings holdning til EU-meddelelsen vedrørende en
  mere tidssvarende europæisk ramme for ophavsret
 • Interview til Svensk Rapport om Filmindustrien
 • Bidrag til OHIM-rapport vedrørende kortlægning af pengestrømme
 • Input til EU Observatoriets rapport om telebranchens Code of Conduct
 • Bidrag til Kulturministeriet i forbindelse med ministerens besvarelse af
  §20-spørgsmål om brug af pirattjenester

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 13.03.56

 

 

 

 

 

 

RettighedsAlliancen bliver oftere og oftere brugt som fagspecialister i pirateri, og vioplever, at myndigheder, og institutioner i stigende grad efterspørger input og erfaringer.

Vi har bidraget til at besvare en række §20-spørgsmål, deltaget i workshops. Blandt andetdeltog vi i en work shop til Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med Rigspolitiet ogNC3 (Nationale Cyber Crime Center) rådgav borgerne i at være sikker på nettet. Det er etsamarbejde, vi viderefører i 2016.

EU har fået øje på Danmark, godt hjulpet på vej af Kulturministeriet, som gerne fortællerom det arbejde, de har stået for at facilitere. Danmark bliver brugt som eksempel iforbindelse med udbredelsen af de frivillige aftalers etablering og styrker; både iforbindelse med udvikling af forretningsområder, men også i forbindelse medantipiratkopieringsarbejde som for eksempel de omtalte Code of Conducts og etablering afsamarbejder mellem brancher. Det er noget, som man i flere europæiske lande begynderat se positivt på og interessere sig for.

I vores arbejde med at sprede viden om, hvordan man kan håndhæve i praksis, har videltaget i en række seminarer i forbindelse med uddannelse af anklagere oghåndhævelsesmyndigheder. Herunder blev vi inviteret til Interpol-konference i Argentinasom eksperter, hvor vi gav vores input med Erik Lindevang Madsen, der holdt oplæg omhåndhævelse, da vi på grund af omstruktureringen ikke selv havde mulighed for atdeltage.

Skærmbillede 2016-06-02 kl. 13.13.46

30 oplæg og mange præsentationer:

Vidensdeling er en afgørende aktivitet for at styrke udbredelsen og sikre nedsivning af de tilgange vi ønsker skal støttes ogprioriteres politisk, i netværket og i egne rækker. Vi har i den forbindelse holdt 30 oplæg, og dertil en lang række mindrepræsentationer af vores tilgang til møder.

 • Blokeringsseminar for alle nordiske lande og MPA
 • To oplæg i Dialogforum i Kulturministeriet, om vores tilgang og Share With Care
 • Oplæg og paneldebat for forskere og anklagere om strafferetlig jurisdiktion og The Pirate Bay-sagen
 • Oplæg på Anklagerforum for alle Danmarks anklagere, om håndhævelse på internettet
 • Seminar om Popcorn Time
 • Oplæg for alle kontaktanklagere hos SØIK
 • Forum for Formidling af Ophavsret, om Share With Care
 • Danske Advokater (Procedureadvokater) om håndhævelse på internettet
 • Nordisk Møde, Oslo
 • Oplæg på Folkemøde
 • Møde i Kulturministeriet om Filmaftalen
 • Stormøde i Kulturministeriet om EU, om mellemmænds rolle og ansvar
 • Møde i Round Table x 2
 • Offentlig Digitalisering 2015, oplæg om Share With Care
 • Dansk Industris medie-og industripolitiske udvalg
 • Seminar sammen med Teleindustrien for Kulturministeriet og gæster fra Baku
 • Europol og OHIM-seminar for håndhævelsesmyndigheder i Alicante
 • Hollandsk regering, oplæg for interessenter (myndigheder,rettighedsbranche, teleselskaber) om den ”danske model”
 • Nordisk møde med søsterorganisationer og MPA i København
 • Møde med den engelske regerings IP Office, om Share With Care og blokeringer
 • Nordisk Film, møde med direktionen
 • FAFID, medlemsmøde om aktiviteter og tilgang
 • UBVA, medlemsmøde om aktiviteter
 • Danske Forlag, medlemsmøde om aktiviteter
 • Designvirksomheder, medlemsmøde om strategi
 • Producentforeningen, medlemsmøde om data