Vigtige netværksaktiviteter og erfaringer

Code of Conducts – i Dialogforum

I 2015 indgik vi en aftale med en lang række væsentlige aktører på online-området om at dæmme op for pengestrømmene til ulovlige sites og samtidig fremme de lovlige tjenesterog produkter på nettet.

Det er kulturministeriet, der har faciliteret rammerne for at Hensigtserklæringen kunneblive en realitet, og erklæringen er et produkt af ophavsretspakken fra 2012, hvor vi netopkæmpede for at få et ”Dialogforum” med.

Hensigtserklæringen er også ramme om 7 arbejdsgrupper, der er etableret med det formålat aftale konkrete processer for, hvordan de enkelte aktørtyper kan implementereprocesser for at sikre, at de ikke sender penge eller brugere til ulovlige sites.

Samtidig arbejder vi med at promovere lovlige tjenester og indholdsprodukter i etsamarbejde mellem rettighedshavere, digitale retailere og internetudbydere iarbejdsgruppen om kommunikation.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 11.53.46

RettighedsAlliancens platform er baseret på at gøre det svært at være ulovlig samtidigmed, at det skal være lettere at være lovlig. Derfor arbejder vi også på at gøre de lovlige tilbud lettere at finde frem til for brugerne. Og vi kan se, at hvis vi kan tilbyde dem lovligeservices i det øjeblik, de er på udkig efter indhold et ulovligt sted, så kan vi flytte storestrømme af brugere til lovligt indhold.

Arbejdsgrupper

Der er etableret syv arbejdsgrupper, i hvilke der skal udarbejdes Code of Conducts for,hvordan de hver især konkret kan bruge BlackListen i deres virksomheder eller promoverelovlige tjenester eller produkter. Arbejdsgrupperne drives af RettighedsAlliancen.

Arbejdsgrupperne vedrører:

  1. Annoncer
  2. Betalingstjenester
  3. Hostere og domæneudbydere
  4. Internetudbydere
  5. Søgemaskiner
  6. Sociale platforme
  7. Fælles kommunikationsgruppe

Søgemaskine

Vi har sat research arbejde i gang for at finde ud af mulighederne for at lave ensøgemaskine, hvor brugerne kan finde de tjenester, der har det indhold, de efterspørger.Vi er i dialog med kulturministeriet og teleselskaberne om at lave et Share With Care 2-projekt, hvor sådan en søgemaskine kan være en del af det.

En Blacklist

Samarbejdet med de forskellige aktører i arbejdsgrupperne forudsætter, at vi kan levereen liste over de sites, der er ulovlige, og som skal filtreres fra i deres systemer. Derfor ervi i gang med at udvikle en database, der skal være central for dette. Blacklistens primæreformål er at sikre, at der ikke sendes pengestrømme eller brugere til ulovlige sites.Derudover skal den bruges i forbindelse med kampagner, hvor brugere, forældre,myndigheder og andre, kan tjekke om det site, de bruger, er ulovligt. Vi oplever, atmyndigheder, forældre, skoler og andre efterspørger tydeligere signaler om, hvad der erlovligt og ulovligt. Blacklistens formål er, ud over at bruges som filter, at være et værktøjtil at kunne kommunikere tydeligt om lovligt/ulovligt.

Det er helt unikt, at vi kan samarbejde så bredt om at bruge en sådan liste, og i 2016prioriterer vi at få databasen op og køre og at drifte den.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 11.53.59

Kampagne

Nordisk Film og RettighedsAlliancen tog i 2015 initiativ til at udvikle et kampagnekoncept,som skal synliggøre piratproblematikken samtidig med, at vi ansvarliggør gennemoplysning om lovlig/ulovlig. Det er tanken, at en bred kreds skal stå bag kampagnen, og i2016 kommer vi til at arbejde med at få konceptet færdig og spredt til en masseforskellige aktører. Der er allerede stor interesse for kampagnen, og fx har Danske Forlagsat et initiativ i gang, der lægger sig tæt op af kampagnen, men baseret på en litteraturvinkel.Tilsvarende ser vi mulighed for at gøre inden for andre brancher og aktører, og påden måde kan vi skabe merværdi i samlet flok.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter oplysningsmateriale, der kan bruges til at sendeklare signaler om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet. Blandt andet har DetKriminalpræventive Råd henvendt sig for at få opbakning til at vejlede unge på nettet.Samme behov oplever vi hos forældre, skoler m.m.

Oplysningsaktiviteter

Sammen med RUC og Danske Forlag har vi etableret et samarbejde om at informere omophavsret, og om at integrere Share With Care-tilgangen i platforme og aktiviteter påuddannelsesstederne. Det har betydet adgang til universiteternes ophavsretsgruppe, somer et etableret samarbejde med det formål at koordinere og dele effektive tilgange tiloplysning og håndtering af ophavsret på universiteterne. Samarbejdet skrider frem, omend langsomt, på grund af de mange nedskæringer og omorganiseringer på RUC.

RUC har selv stået for udviklingen af en database over ophavsret, med en Share With Careadfærdsdesignet tilgang, da der også er sat fokus på at hjælpe brugerne med at finde udaf og frem til, hvad man må og hvor man må. Næste skridt bliver at identificere relevantekontaktpunkter i de studerenes netværk, for der at gøre ophavsretsguiderne tilgængeligeog synlige.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 11.54.14