Data og piratkopiering generelt

Vores data

I 2015 kom vi et stykke nærmere at kunne beskrive udviklingen i omfanget af pirateri i Danmark og i resten af verden. Data fra vores overvågning af ulovlig download viser, at omfanget af P2P-deling af danske film, faldt med 22,7% i Danmark og 21,3% internationalt fra 2014 til 2015. Samtidig rapporterer vores data leverandør, Mark Monitor, at det overordnede omfang af P2P-deling på internationalt plan steg med ca. 20% i samme periode.

Konkret oplyser Mark Monitor, at piratmønstret i Danmark, på danske film, er meget forskelligt fra det, de ser internationalt. I Danmark er P2P deling faldet markant, mens det i udlandet i samme periode er steget tilsvarende markant.

Vores tal er beregnet på den fortløbende overvågning af de 30 nyeste danske film. Mark Monitors tal er beregnet på overvågningen af et større datasæt, der indeholderstørstedelen af de store film, tv-serier og musiktitler, som til sammen har genereretmilliarder af downloads på verdensplan. I forhold til de to datasæt skal man holde sig et par ting for øje. For det første er det vigtigt, at det ovenævnte fald i ulovlig download af danske film ikke er det samme som at konkludere, at danskerne helt overordnet set piratkopierer mindre. Vores data indeholder nemlig ikke information om danskernes forbrug af internationale titler og brug af andre former for piratkopiering, som eks. streaming, direct download etc.

Det skal understreges, at P2P-deling fortsat udgør størstedelen af det illegale marked, selvom streaming, ifølge Mark Monitor, er steget med hele 200% i 2015. Danmark rangerede nummer 53 i verden på listen over lande, der downloadede mest pr. indbygger i 2015. I alt registrerede Mark Monitor 6.338.455 ulovlige P2P-downloads i Danmark i 2015. Det betyder, at hver dansker i gennemsnit har downloadet ca. 1,14 film ulovligt i 2015. Således er der altså grund til at tro, at danskerne stadig downloader mange internationale film ulovligt, mens det ulovlige forbrug af danske film falder. Detteer en tese vi vil arbejde videre med at undersøge i 2016.

Det, vi på nuværende tidspunkt med sikkerhed kan konstatere er imidlertid, at tendensen omkring pirateri af danske film ser anderledes ud end den overordnede globale tendens. Det kan der være forskellige årsager til.

Årsag 1: Netværkseffekt og negativ feedback

Én årsagsforklaring er, at vi har fået blokeret i alt 43 pirattjenester i Danmark. Da piratmønstret er, at danske film først bliver uploadet fra Danmark og derfra spredt via forbrug mellem danskere, så har blokeringen haft en effekt – ikke kun på at stoppe den enkelte i at få adgang til den ulovlige side, men også ved at dæmme op for selvespredningen af filmen.

Blokeringerne har derfor gradvist hæmmet spredningen af de danske film fra tjeneste til tjeneste. Inden for netværksteori kaldes fænomenet for negativ feedback, som kan beskrives, som den selvforstærkende effekt, der skabes, når forbruget falder i takt med, at udbuddet bliver mindre – og når udbuddet bliver mindre, falder forbruget. Jo færre danskefilm, der bliver set fra pirattjenester, des mindre synlige er de.

Ud over blokeringen af pirattjenester, har lukningen af det populære netværk, NXTGN, betydet, at forsyningen af danske film er aftaget. NXTGN var den platform, hvor mange piratkopier blev uploadet (udgivet) først for derefter at spredes ud til de andre pirattjenester.

Lukningen af NXTGN på baggrund af RettighedsAlliancens anmeldelse til politiet (se ovenfor), i kraft af tjenestens centrale rolle i piratfødekæden, som primær kilde til danskepiratfilm, kombineret med blokeringerne, der har hæmmet spredningen yderligere, har højst sandsynligt haft indflydelse på den tendens, vi ser på piratkopiering af danske film.

Ud over negativ feedback kan vi nævne andre faktorer, som kan være afgørende årsager til, at tendensen ift. pirateri af danske film er forskellig fra den globale udvikling i pirateri.

Årsag 2: Et længere vindue uden pirateri end i udlandet

Der går generelt længere tid fra, at de danske film har premiere i biografen til de findes påpirattjenesterne. Hvor de internationale film oftest udkommer på pirattjenesterne megetkort tid efter de har haft premiere i biografen, udkommer de danske film som først på piratnetværkene i forbindelse med DVD/Blu-ray-release. Med andre ord er der en længereperiode, hvor de danske film udelukkende kan ses i biografen. Ud fra det perspektiv, at film er mest populære lige omkring deres udgivelses dato, forekommer det sandsynligt, at danskerne simpelthen vælger at se en større andel af danske film, når de går i biografen, mens de vælger at se mange af de internationale film på pirattjenesterne – ganske enkelt fordi de kan.

Årsag 3: Andre former for pirateri

Som nævnt, er Mark Monitors data baseret på P2P-deling. Således er streaming, direct download sider samt cyberlockers ikke med i datasættet. Billedet ville sandsynligvis se anderledes ud, hvis vi havde data vedrørende disse forbrugsformer. Man skal imidlertid huske på, at disse former for pirateri ofte er lettere at blokere, fordi selve forbruget(download/streaming) foregår direkte på en hjemmeside (download/streaming), hvorimod P2P-deling sker decentralt gennem de tilgængelige brugere på netværket.

For at få nogle indikationer på effektiviteten af vores blokeringer, måler vi udviklingen i trafikken fra danske IP-adresser til de hjemmesider, vi blokerer før og efter blokeringen. Vi kan ikke måle specifikke besøgstal på de pågældende hjemmesider, men vi kan registrere hver enkelt sides fortløbende placering i en rangering af de mest besøgte hjemmesider i Danmark. For at få et dybere indblik i besøgstallene på de blokerede sider, måler vi derfor også trafikken fra fra de blokerede sider til Share With Care. Velvidende, at det kun er en fraktion (Estimeret ml 4-6%) af det samlede antal besøgende på blokeringssiderne, som vælger at trykke på linket til Share With Care, får vi herved en indikation på sidens popularitet – selv efter den er blokeret. Det vil sige, at vi, som i forbindelse med blokeringen af den populære streaming tjeneste Sefilm, begynder at producere en række vigtige data i det øjeblik, vi blokerer. Helt overordnet har blokeringen af Sefilm genereret mere end halvdelen af detsamlede antal besøgende på Share With Care i hele 2015 (ca. 135.000 ud af 260.000 besøgende).

For at få indsigt i det ’fulde billede’ af udviklingen i pirateri i Danmark, er det vigtigt at slå fast, at man ikke kan anvende ét værktøj eller datasæt, men er nødt til at bruge alle dem,der er tilgængelige. Det er eksempelvis også nødvendigt at få adgang til data fra detlovlige marked – eksempelvis salgstal fra biografer, DVD/Blu-ray-salg samt salg og ’signup’-statistik fra vod-tjenester – for at afgøre, hvor vidt det ulovlige marked udvikler sig i takt med det lovlige eller ej. Med andre ord om given vækst eller fald i piratmarkedet skyldes generel vækst eller fald i det lovlige marked, og i så fald om udviklingen i de to markeder er proportional.

Årsag 4: Flere lovlige tjenester

En fjerde årsagsforklaring til, at P2P tendensen ser anderledes ud i Danmark end i resten af verden, nemlig, at lovlig streaming formodentlig stadig er i fremgang i Danmark sammenlignet med andre markeder. Denne iagttagelse er baseret på det faktum, at bredbåndspenetrationen er relativt høj i Danmark, hvilket i samspil med det høje antal aflovlige danske og internationale streamingtjenester, der er tilgængelige i Danmark, gør lovlig streaming til stadig mere interessant alternativ til pirateri.

Omfangsanalyse og piratindekstal

Der er stor forskel på de overvågedes films forventede popularitet (afhænger af markedsføring, skuespillere, instruktør, genre etc.), deres potentielle publikums størrelse(afhænger af filmens sprog) og udgivelsestidspunkt. I de to datasæt nævnt ovenfor – altså vores overvågning af de 30 danske film og Mark Monitors globale overvågning af internationale film – er det derfor svært at udpege, hvilke film, der har størst betydning for tendensens udvikling. Derfor har vi under overvågningsindsatsen, i samarbejde med Producent foreningen, udviklet projektet Omfangsanalysen.

I omfangsanalysen sammenligner vi det ulovlige forbrug af udvalgte danske film i 2014 med udvalgte danske film i 2015. De overvågede film er valgt ud fra fire overordnede segmenter ift., hvor populære filmene forventes at blive. Idéen med omfangsanalysen er, at vi ved at blande mere og mindre populære film kan beregne et vægtet gennemsnit for det samlede antal downloads per måned. Vi har valgt at kalde det vægtede gennemsnit for piratindekstallet og formålet med dette er, at vi fremadrettet vil kunne sammenligne en enkelt måned med måneden før eller den samme måned året før.

Med piratindekstallet ønsker vi at skabe et værktøj, som afspejler en til nærmetrepræsentativitet af det årlige udbud af danske film og kompenserer for store udsving i datamaterialet, som kunne skyldes en overrepræsentation af mere eller mindre populærefilm. Det månedlige piratindekstal steg fra 1.040.936,71 til 1.462.328,17 downloads pr. måned fra internationale IP-adresser – en stigning på ca. 40,4%. Samtidig faldt det månedlige piratindekstal fra 9.328,00 til 6.124,61 downloads pr. måned fra danske IPadresser– et fald på ca. 34,3%. Den store procentuelle stigning i det internationale piratindekstal skyldes hovedsageligt Nymphomaniac, som relativt set ift. andre danske filmblev ekstremt populær på de internationale pirattjenester. Således stemmer piratindekstallene godt overens med iagttagelserne, som er anført i dette afsnit, om end tendensen er endnu tydeligere i piratindekstallene end i de større datasæt.

Popcorn Time

2015 var et begivenhedsrigt år på filmområdet i RettighedsAlliancen, hvor vi i første halvår også så en stærkt stigende opmærksomhed omkring streamingtjenesten Popcorn Time(PCT). I august fik vi, via en anmeldelse til politiet, blokeret www.popcorntime.dk og www.popcorn-time.dk, som var to websites, der instruerede(Fungerede som markedsføring af tjenesten samt kundeservice ved brug af tjenesten) danskere i, hvordan tjenesten anvendes. I efteråret lykkedes det MPA at infiltrere en del af det internationale Popcorn Time-netværk, hvilket resulterede i lukningen af én de mest populære udgaver af tjenesten. Tjenesten opstod imidlertid igen og vi følger derfor udviklingen nøje. I forhold til omfanget af det ulovlige forbrug på Popcorn Time vurderer vi, at det fortsat primært er de større internationale film, der ses via tjenesten. Der findes stadig meget få danske titler på Popcorn Time tjenesten (jf. negativ feedback) på trods af tjenestens popularitet. Dette erogså en årsagsforklaring til, at vi ikke har registreret en større stigning i omfanget af ulovlig download af danske film i vores overvågning, fordi folk i stedet har set internationale film. Det understreger et andet problemfelt, nemlig at internationale titler bliver piratkopieret meget. Vi ville meget gerne kunne sige noget om danskernes forbrug af internationale titler, hvilket vi ikke kan i dag, da de ikke er en del af den nuværende overvågning. Det kan dog let igangsættes ved køb af udvidet dataovervågning.

Scam sider

I 2015 registrerede vi vækst i antallet af anmeldelser af scam sider, eller på dansk, Fup sider. En scam side er en hjemmeside, som forsøger at lokke penge eller peronligedata ud af folk. Siderne lokker med de nyeste film og bøger, samt alt det nyeste musik, til en meget lav pris, eksempelvis en engangsbetaling på 250 kr. I de fleste tilfælde findesindholdet slet ikke på siden og forbrugerne ender således ofte med at blive snydt for deres 250 kr. ud over, at de har givet deres kortoplysninger m.m. til kriminelle. Der er også eksempler på abonnementer man ikke kan afmelde igen.

Det samme gør sig gældende for vores medlemmer, når de ser, at deres produkt angiveligt bliver solgt til forbrugere uden deres samtykke. Siden august, hvor vi vi startede med at registrere anmeldelserne, har vi i alt undersøgt 11 links til film og 8 links til bøger, som førte ind til forskellige scam sider.

Udbuddet af scam sider vokser, og vi ser, at der er behov for at agere på det. Derfor talervi også med E-mærket, som netop har fupsider som deres specialområde.

Facebooksager

Inden for litteraturområdet har vi set en kraftig vækst i antallet af indberetninger om ulovlig deling og salg af e-bøger via Facebook. Alle sagerne har indtil videre handlet omdeling og salg af lærebøger i grupperum, som er tilknyttet et bestemt studiemiljø.Vi har efterforsket en række Facebooksager i 2015. I nogle af sagerne har vi kontaktet brugerne bag de ulovlige opslag samt gruppeadministratorerne og informeret om, at deres opslag var ulovlige. I det ene tilfælde responderede gruppeadministratoren aldrig og derfor fik vi via samarbejde med Facebook lukket gruppen. I andre tilfælde resulterede vores henvendelser til brugerne og gruppeadministratorerne i, at de ulovlige opslag blev slettet.

Da der er tale om lukkede grupperum, hvor vi ikke har adgang er vi i disse sager enormt afhængige af, at det materiale, vi modtager fra vores medlemmer, når de anmelder en sag, indeholder de informationer, vi har brug for for at kunne gå videre med sagen. Vi forventer, at antallet af Facebooksager vil stige i 2016.

App-indsatsen

I 2015 fortsatte vi vores indsats mod smartphone-apps, som tilgængeliggør musik uden aftale med rettighedshaverne. Vi ser typisk apps, der giver adgang til musik, der ligger på en platform på internettet, og ofte at musikken også tilbydes til offline-afspilning. I 2015 har vi fjernet en lang række apps fra Google Play, iTunes App Store og Windows Store. Vi har konstateret, at der ikke længere tilbydes apps, der muliggør offline-brug fra Itunes App Store og fra Windows Store. Vi formoder, at det skyldes, at udviklerne efterhånden er blevet klar over, at deres apps bliver fjernet, hvis de tilbyder denne funktion.

YouTube Content ID

I 2015 fortsatte vi vores samarbejde med Producent foreningen omkring YouTubeværktøjet Content ID. Med Content ID kan man registrere sine film hos YouTube således, at de fjerner alle andre uploads end dem, der ligger der lovligt. Content ID har vist sig at være utrolig effektivt og derfor råder vi alle producenter til at gøre brug af produktet, som er gratis, hvis man er medlem af Producent foreningen eller RettighedsAlliancen. For at beskytte sine film med Content ID kan man rette henvendelse til os.

Skærmbillede 2016-06-03 kl. 12.34.12

Ingen FULL Movies upload ved brug af ContentID, til gengæld massere af promovering. Promovering som man kan udvikle meget mere.

 

Take downs

I 2015 foretog vi mange automatiske nedtagninger af ulovlige udgaver af film, musik og bøger. Vi overvåger via et automatisk værktøj 50 forskellige titler på månedsbasis. I 2015 fjernede vi 84.290 Google links, 500 filer fra filhostere samt 1.644 torrents. I 2016 forsøger vi at opskalere vores nedtagningsindsats, ligesom vi forsøger at øge fleksibiliteteni vores overvågningsabonnementer således, at vores medlemmer fremover vil kunne tilføje og fjerne titler ved yderligere betaling efter behov.

Litteratur

Omfanget af pirateri af danske bøger på P2P-netværket og cyberlockers er meget småt.Dette skyldes formodentlig, at danske bøger skrevet på dansk udelukkende henvender sigtil danske læsere. Den begrænsede publikumsstørrelse hæmmer spredningen og udbuddetaf ulovlige kopier af bøger, hvilket holder forbruget nede (negativ feedback). Voresleverandør af data, Mark Monitor, oplyste i begyndelsen af 2015, at dette billede stemtegodt overens med de iagttagelser man havde gjort sig på andre territorier, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med Danmark.

Vi besluttede i december 2015, at vi ville lave en ny overvågnings undersøgelse for at teste, hvordan det ulovlige marked for digitale danske bøger har udviklet sig siden. Denne undersøgelse er i gangværende og kører fra februar til maj 2016.

De ovenstående iagttagelser betyder imidlertid ikke, at pirateri af danske bøger ikke eksisterer, men blot at det ikke er lige så omfangsrigt som eksempelvis pirateri af film ogmusik, og foregår via andre kanaler end P2P-netværk, cyberlockers og streamingtjenester.

I 2015 så vi en stigning i pirateri af danske studiebøger på Facebook. Pirateriet foregår i lukkede grupper, som er tilknyttet forskellige studier på forskellige uddannelsesinstitutioner. I disse grupper har vi observeret enkelt personer, som har forsøgt at sælge pdf-filer til eksempelvis 20 kr. stk.

Det er vores indtryk, at piratdistributionen via Facebook er udtryk for en mere genereludvikling inden for pirateri af faglitteratur, som vi også ser i andre lukkede fora. Da sådanne medier ofte er et naturligt samlingspunkt for vidensdelingen i studiemiljøerne, er det her man deler pensum litteratur eller udveksler viden om, hvordan man får i den på ulovlig vis. Vi følger udviklingen på dette område nøje, ligesom vi følger pirateriet af digitale danske bøger på mindre frekventerede medier som eksempelvis Den blå avis samt Gul & gratis.

Piratmarkedet for musik

Generelt registrerede vi fald i omfanget af download af danske musikalbum fra såveldanske som internationale IP-adresser fra 2014 til 2015 i P2P-netværket. I denne sammenhæng skal det imidlertid siges, at vi kun har overvåget et par stykker af de største dansksprogede udgivelser i den pågældende periode, her i blandt Christopher (Told You So),Lukas Graham (Blue Album), samt Rasmus Seebach (Ingen kan love dig i morgen / Verden ka’ vente). Således er der altså tale om en mindre undersøgelse.

Indikationen på, at download af musik fra danske IP-adresser er faldet, stemmer imidlertid godt overens med tal fra IFPI’s årsrapport Musikselskaber 2015 – tal og perspektiver, som for tredje år i træk melder om vækst i danskernes lovlige digitale musikforbrug. Tilgengæld har vi efter Lukas Grahams nylige internationale gennembrud (Q1 2016) set en himmelflugt i omfanget af international download af sangerens seneste album, Lukas Graham. En ligefrem og allerede kendt konklusion på dette er, at øget markedsføring og mediebevågenhed altså også medfører et øget ulovligt forbrug.

Mens P2P download stadig er den mest udbredte form for pirateri i de fleste andre lande,ser billedet qua IFPI’s tal lidt anderledes ud herhjemme. I Danmark er der tegn på, at det ulovlige musikforbrug bevæger sig væk fra forbrugsforme som P2P og cyberlockers og hen imod forskellige former for ulovlig streaming, her i blandt smartphone apps, som henter musik fra YouTube, SoundCloud og lignende platforme. Disse forbrugsformer er endnu ikke mulige at overvåge, men de første systemer til samme forventes at blive lanceret i sommeren 2016.

Af denne grund har vi selv stået for at overvåge Google, Apple og Microsofts app-butikkerog har konstateret, at antallet af apps, som muliggør streaming af musik fra bl.a.YouTube, er steget markant i 2015.