Adfærdsdesign

I RettighedsAlliancen har vi implementeret en adfærdsteoretisk tilgang til, hvordan vi skal arbejde med brugeradfærd på internettet. Inspirereret af Kahnmann og andre adfærdspsykologer er vi af den klare opfattelse, at brugere ikke kan stilles til ansvar for alle de valg, de tager på internettet. Det er et helt grundlæggende princip for denne tilgang, at man imødekommer nogen basale fysiske autonome reaktionsmønstre i mennesket, i en forståelse af, at vi ikke konsekvent er herre over og forstår betydningen af de valg, vi foretager.  Vi er meget mere styret af, hvad andre mennesker i ”flokken gør”, også kaldet normer, end hvad vi engang har fået at vide, man må og ikke må.

Denne forståelse og tilgang har en drastisk indflydelse på vores strategi og ligger til grund for en række aktiviteter, hvor vi arbejder med at påvirke brugeradfærden på internettet i positiv retning – og i sidste ende også ’skubbe’ til piratadfærden.  Man kan læse meget mere om det på Share With Care, en kampagne vi lavede sammen med Kulturministeriet, Teleindustrien og DI ITEK.