Hvad betyder ophavsret?

Ophavsretten er et særligt sæt af regler, som ikke blot findes i Danmark men i stort set hele verden, der på forskellige måder beskytter kunstneriske værker, som fx bøger, film, musik, software, computerspil, arkitektur og design.

Ophavsretten beskytter også udøvende kunstneres præstationer, som fx når en skuespiller medvirker i en film eller et teaterstykke, og når en musiker spiller deres musik til en koncert eller lignende. Når man som forfatter skriver en bog, får man gennem ophavsretten en række juridiske rettigheder der gør, at andre mennesker fx ikke må oversætte ens værk eller filmatisere det, uden først at have fået tilladelse til det. Tilsvarende må man ikke vise en fotografs billeder i fjernsynet uden først at have spurgt fotografen, sælge kopier af en designers unikke møbeldesign uden først at have fået tilladelse af møbeldesigneren eller kopiere film og sælge dem uden først at have fået tilladelse af filmproducenten.

Ophavsretten er med andre ord et særligt sæt af juridiske spilleregler, der beskytter forskellige kunstneriske eller litterære værker og deres ophav, hvilket vil sige de kreative skabende kræfter bag: billedkunstnerne, forfatterne, komponisterne, fotograferne med flere.

Disse kreative skabere kaldes i ophavsrettens verden for ”ophavsmænd”. En ophavsmand kan også delvist overdrage sin ophavsret, fx hvis en forfatter overdrager rettighederne til en af sine bøger til et forlag, eksempelvis mod betaling eller andre arbejdsmæssige fordele, bliver forlaget rettighedshaver over bogen eller værket. På denne måde gør ophavsretten det muligt for ophavsmænd at tjene penge på det, de skaber, ligesom producenter og distributører kan se ideen i at investere i udvikling og distribution af nye kulturprodukter.