Fortællingen om ophavsret

I dag taler vi om ophavsretten som en selvfølge, og den er da også en del af menneskerettighederne. Så i dag har alle mennesker ret til de værker, de selv producerer, uanset hvor rige eller fattige de er, eller hvor i verden de er født. Sådan har det ikke altid været.

Ophavsretten dukkede op i verdenshistorien for første gang i Irland i år 560, hvor munken Columbanus var på besøg i et irsk kloster. Her fandt han i abbed Finnians scriptorium en smuk salmebog, som han i al hemmelighed fik kopieret; det er usikkert, om salmebogen bare tilhørte Finnian, eller om den også var skrevet af denne. Da abbed Finnian hørte om afskriften, forlangte han at få kopien tilbage fra Columbanus, som nægtede. Tvisten blev afgjort af kongen med det imponerende navn Diarmail mac Cearrbheoil, som gav abbed Finnian medhold. Det skete med følgende prægnante begrundelse:

”To every cow her calf, and consequently to every book its copy” (Schønning, Peter: ”1709-ouverturen”. Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1 (2009): 1-20).

[blockquote align=”left” cite=”Diarmail mac Cearrbheoil, år 560″]To every cow her calf, and consequently to every book its copy.[/blockquote]Der er sket meget siden da, men stadig gælder det, som kong Diarmail så klogt konstaterede: Det vigtige i den sag var, at Finnian ejede bogens indhold – og ikke kun dens fysiske indpakning. Kongen lagde dermed grundstenen til en verden, hvor kunst og kultur kunne værdisættes, handles og købes. Og det er en vigtig forudsætning for at forstå tanken bag ophavsretten, at ved at værdisætte immaterielle produkter gav man mulighed for, at mennesker kunne leve af innovation, udvikling og idérigdom. Det er vi alle glade for i dag.

Ophavsretten, eller rettere administrationen af den, er i dag igen udfordret af samfundsudviklingen. Den digitale tidsalder brager frem og stiller krav til at administrere ophavsretten på nye måder og til at tænke i andre forretningsmodeller – ligesom bogtrykkerkunsten førhen. Det tager tid at omstille sig, fordi en omstilling involverer et omfattende netværk af virksomheder, brancher, processer og mennesker – fra kunstnere til teleselskaber. Men det kommer til at ske. Ophavsretten vil finde sin vej ind i den digitale tidsalder og fortsat værne om et samfund, hvor kreativitet og kultur værdisættes.

I dag kan vi glæde os over internettet og dets utallige tilbud af spændende indhold, og vi må forvente, at samfundet digitaliseres endnu mere i fremtiden. I takt med udviklingen vil vi bruge flere og flere digitale produkter, og derfor er det vigtigt at vide, hvordan ophavsretten er på internettet. I RettighedsAlliancen ønsker vi at oplyse og vejlede om, hvordan man finder vej i ophavsretten. Forståelse af reglerne er en central del af indsatsen for, at vi kan være med til at sikre en bæredygtig digital adfærd. Er man i tvivl, er man derfor meget velkommen til at ringe eller skrive til os og få svar på sine spørgsmål.