Hvad er BitTorrent?

BitTorrent er en teknologi, hvor du som bruger kan downloade og dele fx film og musik ved hjælp af et særligt computerprogram, der kaldes en BitTorrent-klient. Med en BitTorrent-klient på din computer kan du downloade små bidder (bits) af film- eller musikfiler fra andre internetbrugere, som også har programmet på deres computer. Programmet downloader de enkelte bidder af fx en film fra forskellige brugere, der også har deres BitTorrent-klient åben og filmen liggende på deres computer. Når alle bidderne af en film er downloadet, samler programmet dem til den samlede film, som gemmes lokalt på din computer. Nu kan filmen ses på computeren – og deles videre til andre.

Når en bruger downloader en fil fra en hjemmeside på internettet og åbner filen på sin computer med BitTorrent-klienten, bliver han eller hun altså i samme øjeblik forbundet til andre brugere på fildelingsnetværket. Det er gennem BitTorrent-klienten, at brugerne mødes og fildelingen foregår. De fildelende brugere på BitTorrent-netværk kaldes for ’peers’ og derfor refererer man ofte til BitTorrent-netværk som peer-to-peer eller P2P-netværk, bruger-til-bruger-netværk.

Når man taler om brugere af BitTorrent-netværk, skelner man mellem to forskellige typer brugere. En bruger som downloader fra andre og en bruger som uploader og deler til andre. En bruger, som downloader filer kaldes for en ’leecher’ efter det engelske ord for igle. Altså en bruger der ’suger’ filer fra de andre brugere. Omvendt kaldes en bruger, som uploader og gør filer tilgængelige for andre for en ’seeder’. Altså en bruger der ’sår’ filer, så andre brugere kan høste dem.

De fleste BitTorrent-klienter fungerer sådan, at aktive brugere automatisk er både leecher og seeder. De aktive brugere deler nemlig løbende det, som de selv er i gang med at downloade, med andre brugere. Når brugeren er færdig med at leeche (downloade) skal brugeren manuelt slå den fortsatte seeding fra, ellers fortsætter han eller hun med at stille filen til rådighed for andre, selvom brugeren selv er færdig med at downloade.

Figur: Sådan fungerer BitTorrent

BitTorrent-teknologien er en effektiv form for fildeling, fordi den fordeler den netværksmæssige belastning ved at downloade filbidder enkeltvis fra forskellige aktive brugere fra forskellige steder. På den måde kan brugeren få en høj downloadhastighed.