Høringsbidrag vedrørende EUs ophavsretspakke II

Høringsbidrag vedrørende EUs ophavsretspakke II

Hermed RettighedsAlliancens bidrag vedrørende:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, og

Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes online-transmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer.

Læs hele høringssvaret her.