Blokering af Popcorn Time-hjemmesider

I foråret meldte RettighedsAlliancen Popcorn Time til politiet, og den 18. august lavede politiet en aktion, hvor der er lukket to hjemmesider, der er en del af Popcorn Time-tjenesten, og to mænd vil efter alt at dømme blive sigtet for ophavsretsovertrædelser af særlig grov karakter.  Politiets indsats gør, at det er sværere for internetbrugere at […]

I dag afsagde Frederiksberg byret en blokeringsdom mod 20 pirat-sites, som RettighedsAlliancen havde anmeldt.

Nu bliver alle teleselskaberne oplyst om dommen, og de vil derefter gå i gang med at blokere for dem. Det gør de i overensstemmelse med det Code of Conduct, som netop er blevet revideret i forbindelse med Ophavsretspakken. Code of Conduct indeholder også en fælles kommunikationsstrategi, der blev udviklet i Share With Care-samarbejdet, og som […]

RettighedsAlliancen flytter

Den 19. juni 2015 opsagde en enig bestyrelse RettighedsAlliancens sekretariatsaftale med Johan Schlüter advokatfirma. Opsigelsen af aftalen er led i en plan om at flytte RettighedsAlliancen ud af advokatfirmaets rammer, fordi interesseorganisationen har gennemgået en kæmpe udvikling og fået mange nye medlemmer. RettighedsAlliancen har flyttet sig fra at være en mindre sammenslutning, med primært juridiske […]

Debatindlæg på Altinget: De kriminelles kopifest fortsætter

Maria Fredenslund, leder af RettighedsAlliancen, og Lars Holm Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, har tirsdag den 20. januar 2015 et debatindlæg på Altinget.dk med overskriften: De kriminelles kopifest fortsætter. De ser den nye lov som et skridt i den rigtige retning, der med en ‘håndhævelsesenhed’ hos Patent- og Varemærkestyrelsen skal komme piratkopiering til livs, men […]

Salg af kopimøbler på nettet blokeret

  En række rettighedshavere til danske designprodukter har anlagt sagen mod internetudbyderen Telia, for at få adgangen til netbutikkens hjemmeside blokeret. Forud for blokeringssagen går også en dom fra den 20. maj 2014, hvor netbutikkens ejere blev dømt skyldige i ulovligt at distribuere og markedsføre kopiprodukter i Danmark. Vi har hermed for første gang fået […]

Flere enheder giver et større lovligt kulturforbrug

Antal enheder og kulturforbrug

  (Graf: Kurverne viser en tendens til en sammenhæng mellem antallet af enheder og kulturforbruget) Som et element i Den Digitale Kulturtest har vi undersøgt sammenhængen mellem antallet af enheder, som respondenterne ejer (computere, smartphones og tablets), og deres vurdering af, hvor stor en andel af deres kulturforbrug der er lovligt. Den Digitale Kulturtest indgår […]

V og DF stiller forslag om IPR-task force

(Internetkriminalitet: V og DF vil undersøge behovet for en IPR-task force) Venstre og Dansk Folkeparti har i fællesskab fremsat et beslutningsforslag om at styrke håndhævelsen af ophavsrettigheder på internettet. Forslaget lægger op til, at man skal undersøge behovet for at få en IPR-task force og parallelt iværksætte rigsadvokatens initiativ. Det er afgørende at få dedikerede […]

Skift i debatten: Færre følelser og mere økonomi

(Graf: Kulturbarometret registrerer emnerne i den danske onlinedebat om digital kultur) Der er sket et skift i debatten om digital kultur i løbet af det seneste år. Overordnet set handler debatten mindre om moral og mere om økonomi og forretningsmodeller. Det viser de seneste målinger fra det såkaldte kulturbarometer. Kulturbarometret er en del af den […]

Fire ulovlige filmsider er blevet blokeret

Københavns Byret har afgjort, at de danske internetudbydere skal blokere for fire ulovlige filmstreamingsider. Den 8. oktober afsagde retten en kendelse, som pålagde Telia at blokere for siderne. De andre internetudbydere retter sig også efter kendelsen og blokerer derfor også. De fire ulovlige filmsider hedder Dreamfilm, Swefilmer, Primewire og Movie4k. De bliver alle blokeret vha. […]

Bee Legal vinder dyst om bæredygtig digital kultur

(Foto: Jack Fussel) Fem unge kulturforbrugere har vundet en konkurrence om den bedste idé til at skabe bæredygtig digital kultur i fremtiden. Lørdag den 12. oktober blev finalen afholdt, og gruppen kunne ånde lettet op efter at have modtaget rosende ord, en check på 20.000 kr. og en iværksætterpakke til at udvikle idéen. Bee Legal […]