Nyt brev som svar på Rigsadvokatens tilbagemelding

Vi har modtaget justitsministerens svar på spørgsmål 394 (alm. del) om, hvorfor der ikke er opnået de resultater, der var stillet i udsigt som følge af de initiativer, der blev sat i gang i 2013 for at styrke håndhævelsen af IPR-kriminalitet. Det fremgår af Rigsadvokatens udtalelse, at man mener, at den nuværende indsats har givet, […]

Brev til Rigsadvokaten

København, den 10. marts 2016 Opfølgning på straffesager om IPR-kriminalitet Som I ved, har vi i RettighedsAlliancen arbejdet for, at IPR-kriminalitet får et prioriteret fokus, og herunder at politi og anklagere får bedre hånd om IPR-sagerne. Vi oplever, at distribution af piratkopier i stadig omfattende grad bruges som platform og indtægtskilde for kriminelle. Vi har […]

Er OrangoTV ulovlig?

I RettighedsAlliancen har vi den seneste tid modtaget mange henvendelser fra brugere, der spørger, om TV-tjenesten OrangoTV er lovlig eller ulovlig. Det afgørende for om en indholdstjeneste på internettet er lovlig, er om dem, der står bag tjenesten, har indgået licensaftaler med rettighedshaverne til de produkter, som findes eller tilbydes på tjenesten. OrangoTV er ikke licensieret […]

Danmarks største piratnetværk NXTGN lukket efter politiaktion

NXTGN, Danmarks største piratnetværk, er lukket ned som en konsekvens af en politiaktion for to uger siden.  NXTGN er et lukket netværk, der mest bruges til at distribuere film. Det er Danmarks største lukkede piratnetværk, og havde cirka 50.000 aktive brugere. Det var blandt andet her de fleste danske premierefilm blev distribueret, inden de udkom […]

Digitale Dinosaurer og hverdagens helt almindelige internetforbrugere

Internetbrugerne mener i dag, at det er rimeligt at håndhæve rettigheder på internettet. I RettighedsAlliancen har vi fulgt blokeringen af 19 sites her i starten af september, lukningen af Popcorntime-hjemmesiderne[1], og dommen over Invertu-bagmændene[2].Aktioner, som vi står bag. På trods af den relativt omfattende presseomtale på tv og i aviserne, var det næsten kun de […]

Blokering af Popcorn Time-hjemmesider

I foråret meldte RettighedsAlliancen Popcorn Time til politiet, og den 18. august lavede politiet en aktion, hvor der er lukket to hjemmesider, der er en del af Popcorn Time-tjenesten, og to mænd vil efter alt at dømme blive sigtet for ophavsretsovertrædelser af særlig grov karakter.  Politiets indsats gør, at det er sværere for internetbrugere at […]

I dag afsagde Frederiksberg byret en blokeringsdom mod 20 pirat-sites, som RettighedsAlliancen havde anmeldt.

Nu bliver alle teleselskaberne oplyst om dommen, og de vil derefter gå i gang med at blokere for dem. Det gør de i overensstemmelse med det Code of Conduct, som netop er blevet revideret i forbindelse med Ophavsretspakken. Code of Conduct indeholder også en fælles kommunikationsstrategi, der blev udviklet i Share With Care-samarbejdet, og som […]

RettighedsAlliancen flytter

Den 19. juni 2015 opsagde en enig bestyrelse RettighedsAlliancens sekretariatsaftale med Johan Schlüter advokatfirma. Opsigelsen af aftalen er led i en plan om at flytte RettighedsAlliancen ud af advokatfirmaets rammer, fordi interesseorganisationen har gennemgået en kæmpe udvikling og fået mange nye medlemmer. RettighedsAlliancen har flyttet sig fra at være en mindre sammenslutning, med primært juridiske […]

Debatindlæg på Altinget: De kriminelles kopifest fortsætter

Maria Fredenslund, leder af RettighedsAlliancen, og Lars Holm Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri, har tirsdag den 20. januar 2015 et debatindlæg på Altinget.dk med overskriften: De kriminelles kopifest fortsætter. De ser den nye lov som et skridt i den rigtige retning, der med en ‘håndhævelsesenhed’ hos Patent- og Varemærkestyrelsen skal komme piratkopiering til livs, men […]