Salg af kopimøbler på nettet blokeret

  En række rettighedshavere til danske designprodukter har anlagt sagen mod internetudbyderen Telia, for at få adgangen til netbutikkens hjemmeside blokeret. Forud for blokeringssagen går også en dom fra den 20. maj 2014, hvor netbutikkens ejere blev dømt skyldige i ulovligt at distribuere og markedsføre kopiprodukter i Danmark. Vi har hermed for første gang fået […]

Flere enheder giver et større lovligt kulturforbrug

Antal enheder og kulturforbrug

  (Graf: Kurverne viser en tendens til en sammenhæng mellem antallet af enheder og kulturforbruget) Som et element i Den Digitale Kulturtest har vi undersøgt sammenhængen mellem antallet af enheder, som respondenterne ejer (computere, smartphones og tablets), og deres vurdering af, hvor stor en andel af deres kulturforbrug der er lovligt. Den Digitale Kulturtest indgår […]

V og DF stiller forslag om IPR-task force

(Internetkriminalitet: V og DF vil undersøge behovet for en IPR-task force) Venstre og Dansk Folkeparti har i fællesskab fremsat et beslutningsforslag om at styrke håndhævelsen af ophavsrettigheder på internettet. Forslaget lægger op til, at man skal undersøge behovet for at få en IPR-task force og parallelt iværksætte rigsadvokatens initiativ. Det er afgørende at få dedikerede […]

Skift i debatten: Færre følelser og mere økonomi

(Graf: Kulturbarometret registrerer emnerne i den danske onlinedebat om digital kultur) Der er sket et skift i debatten om digital kultur i løbet af det seneste år. Overordnet set handler debatten mindre om moral og mere om økonomi og forretningsmodeller. Det viser de seneste målinger fra det såkaldte kulturbarometer. Kulturbarometret er en del af den […]

Fire ulovlige filmsider er blevet blokeret

Københavns Byret har afgjort, at de danske internetudbydere skal blokere for fire ulovlige filmstreamingsider. Den 8. oktober afsagde retten en kendelse, som pålagde Telia at blokere for siderne. De andre internetudbydere retter sig også efter kendelsen og blokerer derfor også. De fire ulovlige filmsider hedder Dreamfilm, Swefilmer, Primewire og Movie4k. De bliver alle blokeret vha. […]

Bee Legal vinder dyst om bæredygtig digital kultur

(Foto: Jack Fussel) Fem unge kulturforbrugere har vundet en konkurrence om den bedste idé til at skabe bæredygtig digital kultur i fremtiden. Lørdag den 12. oktober blev finalen afholdt, og gruppen kunne ånde lettet op efter at have modtaget rosende ord, en check på 20.000 kr. og en iværksætterpakke til at udvikle idéen. Bee Legal […]

Ny undersøgelse: Søgemaskiner fører brugerne til de ulovlige sites

Søgemaskiner som fx Google medvirker i høj grad til, at så mange brugere på nettet finder frem til ulovlige tjenester med film og tv. Det er kort fortalt konklusionen i en ny rapport, som er blevet lavet for the Motion Picture Association of America (MPAA), organisationen for amerikanske filmproducenter. Rapporten undersøger søgemaskinernes rolle, når brugerne […]

Innovative unge dyster om digital kultur

(Foto: Rasmus Degnbol) Digital revolution via gennemsigtighed og fair trade. Unikke oplevelser, der bringer kunstnerne tættere på deres kernefans. Eller en service, der fastslår dit humør og foreslår litteratur, film eller musik, som passer til. Det er nogle af de idéer til nye tiltag, som 50 engagerede unge, en række kunstnere og forskellige specialister har […]

Copydan Billedkunst er blevet medlem af RettighedsAlliancen

Copydan Billedkunst er blevet medlem af RettighedsAlliancen, og vi er glade for at kunne byde organisationen velkommen! Billedkunst er en nonprofit-organisation, som siden 1988 har forbundet kunstnere og kunder. Organisationen forvalter ophavsrettigheder for ca. 2.200 danske billedkunstnere og sørger for, at både danske og udenlandske kunstnere får betaling, når deres værker bliver brugt i fx […]

Rigsadvokaten spiller bolden i den rigtige retning

I længere tid har danske virksomheder og rettighedshavere ønsket sig en mere effektiv indsats mod ulovlig kopiering af deres produkter, design og varemærker (såkaldt IPR-kriminalitet). Nu er rigsadvokaten kommet med et udspil, som går i den rigtige retning. Kriminalitet i vækst En stor del af den ulovlige kopiering foregår på internettet, og efterhånden som flere […]