NudgeIP

NUDGEIP er et EU-støttet undervisningsprojekt om at fremme sikker adfærd på internettet. Formålet med projektet er at øge bevidstheden om, hvordan man undgår ulovlige internetsider hos børn i alderen 12-16 år. Aldersgruppen skal tilskyndes til at undgå ulovlige internetsider ved blandt andet at skabe større forståelse for, hvilke konsekvenser brug af ulovlige sider medfører.

RettighedsAlliancen er projektansvarlig for NUDGEIP, og projektet er udviklet i samarbejde mellem forlaget Alinea/Egmont og adfærdseksperterne /KL.7.

NUDGEIP er sammen med andre europæiske projekter støttet af EUIPO – EU’s agentur for beskyttelse af intellektuel ophavsret

Udgangspunktet for projektet er brugernes adfærd, der er baseret og styret ud fra sociale normer – især blandt børn og teenagere. Et afgørende fokusområde for projektet er derfor at ændre og påvirke de gældende sociale normer, der allerede opstår i folkeskolen. Målet er blandt andet at sætte fokus på de digitale fodaftryk og data, man efterlader sig på nettet, for derigennem skubbe adfærden i en lovlig retning. NUDGEIP har en ambition om at skabe en udbredt norm, hvor det er ’normalt’ at have en lovlig adfærd på internettet, hvor de unge er bevidste om, hvad der kendetegner ulovlige hhv. lovlige sider. Med afsæt i projektet tilrettelægges et kort undervisningsforløb omhandlende sikker adfærd på internettet på folkeskoler i Danmark. NUDGEIP har fokus på elevernes egen adfærd, så de motiveres til at tilvælge sikre og lovlige internet- sider. Projektet leverer værktøjer og viden til eleverne, så de lærer at skelne mellem lovlige og ulovlige internetsider.

Du kan se og læse mere om undervisningsforløbet på Alineas hjemmeside

 

Vi indgår i projektet: