Os Der Elsker Film

Fra 2016 til 2017 rullede kampagnen Os Der Elsker Film, der tog afsæt i den alarmerende vækst i ulovlig streaming af film og serier, særligt blandt unge. Med Os Der Elsker film lykkedes det at samle hele filmbranchen, samt en række centrale organisationer og myndigheder om én fælles kampagne og én fælles budskabsplatform.

Gennem kampagner og undervisningsmateriale i biografen, på nettet, på sociale medier og i skolen, fortalte Os Der Elsker Film om, hvorfor det er sund fornuft at højne informationsniveauet og guide i den rigtige retning samtidig med, at der klart og tydeligt blev gjort opmærksom på de mange konsekvenser ved ulovlig streaming.

Resultaterne fra kampagnen viste, at brugen af humor (som ses tydeligt i nedenstående kampagnefilm) og kanalmix blev modtaget positivt af målgruppen, der generelt har tilkendegivet, at de godt kunne lidt kampagnen. Kampagnefilmen blev set cirka 10 millioner gange i biografen og 1,3 millioner gange online, hvor 81 procent af dem, der så den, syntes den var ’god’ eller ‘meget god’.

Se kampagnesiden her