Kommunikation

Kommunikation er en integreret del af RettighedsAlliancens arbejde og danner baggrund for mange af de strategier og aktiviteter, vi udvikler og arbejder med.

For det første skelner vi skarpt mellem brugere og bagmænd, hvor vi guider og vejleder brugerne og håndhæver over for bagmændene, som oftest er organiserede kriminelle, der tjener mange penge på at drive en pirattjeneste. Denne strategiske skelnen har været med til at skabe rum for dialog og samarbejde med andre brancher, fordi brugerne afkriminaliseres og i stedet imødekommes, som de glade aftagere af onlinetjenester og produkter, de jo er. Pointen er, at producenter af film, musik, design, billeder og litteratur gerne vil have, at brugerne kigger efter deres indhold, så derfor handler det mere om, hvor de finder indholdet. Og på den baggrund giver det mere mening at gå efter bagmændene bag de ulovlige sider, samt stoppe finansiering af ulovlige aktiviteter, som beskrevet i Samarbejder på tværs.

Vi arbejder for, at politiet i højere grad tager sig af håndhævelsen, fordi det i stor stil handler om økonomisk kriminalitet, mens alle lovlige aktører skal blive bedre til at vise brugerne hen til de lovlige tjenester. Vejledning af brugere sker også på baggrund af en ny tilgang, som tager udgangspunkt i adfærdsdesign og de bagvedliggende adfærdsteorier.

Derfor arbejder RettighedsAlliancen fokuseret på at forstå internetbrugeres adfærd. Vi er gået bort fra at ville bekæmpe en delekultur til i stedet at ville motivere samme kultur til en mere lovlig færden på internettet. Det er blandt andet det, oplysningskampagnen Share With Care, som RettighedsAlliancen står bag sammen med Kulturministeriet, Teleindustrien og Dansk Industri, handler om.

Ved at forstå brugeradfærden arbejder vi for at gøre det til det naturlige valg at forbruge lovlige produkter på internettet. Vi skal ikke prøve at ændre på forbruget på internettet ved at gøre forbrugerens valg mere lovligt alene ved at dreje på deres indre moralske kompas. Derimod skal vi fokusere på de rammer, der er med til at gøre det lettere at færdes på internettet, uden at blive konfronteret med for mange af de ulovlige udbydere og tjenester, samt ved at vise forbrugerne vejen til alle de nye, spændende og lovlige tjenester. RettighedsAlliancen er involveret i aktiviteter, der både skal oplyse om lovlige og ulovlige hjemmesider og dermed gøre det nemmere at være forbruger af lovlige produkter.

Vi arbejder løbende med at forbedre vejledningen af forbrugere, for vi skal hele tiden blive bedre til at vise brugeren vej til de lovlige tilbud. Herunder er vi i gang med at udvikle Share With Care-budskaberne til en fase to, der skal udbrede metoderne til virkningsfuld, positiv kommunikation, som mere effektivt kan flytte internetbrugere til lovlige platforme.

Vi samarbejder med søgemaskiner, sociale medier, aktionssites, mediebureauer og andre om at nedtage ulovlige produkter og forebygge tilgængeliggørelsen af piratprodukter. En af de nyere indsatser er et samarbejde med universiteter, hvor vi sammen udvikler og tester konkrete undervisningsaktiviteter. Blandt andet på baggrund af de erfaringer vi fik fra Share With Care-aktiviteten Webpuf. Læs mere om Webpuf her.

Der er stor interesse for vores tilgang, budskaber, samarbejder og resultater internationalt set, og derfor gør vi også meget for at dele vores viden og erfaringer med andre lande.