Politi og håndhævelse

RettighedsAlliancen er den førende organisation i Danmark, som har specialiseret sig i at håndtere IPR-krænkelser på nettet for så bred en gruppe som film, musik, litteratur, tekst, billeder og design. Vi foretager efterforskning og dokumentation af ophavsretskriminalitet i forbindelse med sager mod kriminelle tjenester og bagmænd. I vores arbejde assisterer vi også myndighederne. Det gør vi ved at guide og vejlede i forbindelse med efterforskning med mere. Men også ved at afdække og dokumentere de mange begrænsninger, der præger systemet i dag. Politiets nuværende organisering og tilgang til internettet er stadig alene forankret i en analog verden med fysiske grænser og afspejler ikke den omfattende digitale kriminalitet, der vokser parallelt med digitaliseringen af samfundet. Men det er et område under udvikling, og derfor har NC3 set lyset – et nyt Cyber Crime Center, der skal understøtte politiet i også at kunne håndhæve loven på internettet. RettighedsAlliancen har presset på denne udvikling, og vi ønsker et mere dedikeret og centralt IPR-kompetent politi. Fordi internettet jo netop ikke foregår i en enkelt politikreds, men i alle steder på en gang – og fordi det er et komplekst område, der skal udvikles. Derfor synes vi, det er mere rationelt og kosteffektivt, at politiet opbygger en central ekspertise og knowhow om, hvordan de skal håndhæve IPR-krænkelser på internettet i forhold til organiseret kriminalitet. Målsætningen er, at politiet skal kunne agere effektivt på de anmeldelser, de får, for hurtigt at få stoppet selve krænkelsen og effektivt få straffet bagmændene. Der skal være et tydeligt signal fra samfundet om, at det ikke længere er ufarligt at være kriminel på internettet.