Retssager

RettighedsAlliancens juridiske arbejde centrerer sig om principsager, retssager og erstatningskrav. Vores speciale er at stoppe IPR-krænkende aktiviteter ved at bruge metoder, der virker. Der er behov for, at retssystemet tilpasser sig digitaliseringen, og derfor skubber vi til den udvikling ved at afprøve nye tilgange og tester rammerne for retssystemet. Dermed synliggør vi også de barrierer, der er i dag, og kan dokumentere behov for forbedringer og tilpasninger til den digitale verden.

Vi vil gerne fortælle om, at retsvæsenet ikke er flyttet online – mens resten af samfundet er. Og vi vil også gerne synliggøre, at det ikke er en ”utilpasningsdygtig” ophavsret, der udgør den primære barriere for innovation og vækst – derimod ser vi, at det er det omfattende pres fra pirateriet, der skaber utryghed og begrænsninger blandt investorer, iværksættere, indholdsejere og brugere.

Derfor er det også vigtigt, at vi tester og konstruktivt peger på metoder til at løfte opgaven og dokumenterer det ved at indsamle viden og indsigt om aktiviteter, der virker. Vi er derfor meget involveret i at teste måder at gribe ind over for pirateri, samt at skabe samarbejdsmuligheder, der fremmer og styrker vores muligheder for at håndhæve krænkelser.