Samarbejder på tværs

Vi samarbejder med søgemaskiner, sociale medier, aktionssites, mediebureauer og andre om at nedtage ulovlige produkter og forebygge tilgængeliggørelsen af piratprodukter.

Der er stor interesse for vores tilgang, budskaber, samarbejder og resultater internationalt set, og derfor gør vi også meget for at dele vores viden og erfaringer med andre lande.

Følg pengestrømmene

Vi skal samarbejde på tværs af brancher for at løfte opgaven i fællesskab.

Follow the money-strategien er blandt andet inspireret af PIPCU i London, den engelske politienhed, som arbejder med IPR-krænkelser, og handler helt enkelt om at stoppe pengestrømme til de ulovlige hjemmesider. På den måde kan man effektivt gøre det mindre attraktivt at drive en ulovlig tjeneste. En af grundene til, at der er så mange tjenester med ulovligt indhold er, at der er mange penge at tjene på direkte salg af kopier, på donationer og på annoncer. Ved at gøre indtægtskilderne mere usikre, kan man både lukke ned for eksisterende sider og dæmme op for fremkomsten af nye.

Betalingstjenesterne og mediebureauerne ønsker ikke at støtte kriminelle aktiviteter, og derfor handler det mere om at organisere samarbejdet, end at overbevise de forskellige aktører om, at det er en god ide. Det er det, vi er ved at få systematiseret i Kulturministeriets Dialogforum.

Vis vejen

Vis vejen-strategien handler om at guide brugerne til de lovlige produkter frem for til de ulovlige og dermed om at gøre det mere sandsynligt, at brugerne bliver præsenteret for et lovligt produkt, frem for et ulovligt, når de søger efter indhold på internettet.

Det handler helt enkelt om, at de forskellige aktører på internettet selv forstår, hvordan netop deres tjeneste påvirker de valg, brugerne tager. Man skal derfor forstå de faktorer, der stimulerer og motiverer de valg, brugerne tager på deres vej rundt på internettet. Alle platforme, fra Facebook til Google, er med til at fremme en bestemt type adfærd, alene fordi de har designet et rum, en platform, med funktionaliteter, der fremmer specifikke formål. For eksempel viser en undersøgelse, at vi stort set alle vælger blandt de første ti søgeresultater på Google. Og derfor har et Google-søgeresultat en selvforstærkende virkning, fordi folk vælger det, de andre foretrækker – det, der er øverst på listen. Derfor har det en stor indflydelse på brugerens valg, bare det at ulovlige tjenester ikke er blandt de ti første valg!

Det er derfor et vigtigt element i denne nye måde at arbejde med at dæmme op for piratkopiering på, at virksomheder er bevidste om, hvordan deres platforme påvirker folks valg af lovligt eller ulovligt indhold. Derfor skal man både arbejde med tilgængelighed ved at blive bedre til at synliggøre de lovlige tjenester og blive bedre til at fjerne eller nedprioritere bl.a. links, henvisninger til, anbefalinger af og popularitetsratings i forbindelse med ulovlige tjenester.

Det er en tilgang, som er ved at blive etableret blandt andet i Dialogforum-samarbejdet under Kulturministeriet. Der findes allerede et samarbejde og en Code of Conduct med Teleindustrien i forbindelse med blokeringer af hjemmesider, som er en del af vis vejen-strategien.

Blokeringer

Blokeringer er en mulighed, vi som rettighedsejere har for at skride ind over for bagmænd, der ulovligt tilbyder indholdsprodukter online. I de tilfælde, hvor det er muligt at stoppe aktiviteterne ved kilden, altså ved at kunne identificere bagmænd og lukke aktiviteterne, gør vi det. Men det kan desværre sjældent lade sig gøre. Blokeringer er et velegnet middel til at regulere adfærd i forhold til almindelige brugere.

Det er domstolene, der pålægger teleselskaberne at blokere de ulovlige hjemmesider på baggrund af reglerne i retsplejeloven. Derefter, på baggrund af et aftalt ”Code of Conduct” med teleselskaberne, aktiverer alle større teleselskaber en blokering på DNS-niveau. Det betyder, at når retten har truffet afgørelse i forhold til ét teleselskab, så følger de øvrige teleselskaber også afgørelsen. Samtidig er der i aftalen også indskrevet en fælles oplysningsindsats, som varetages af Share With Care.

På nuværende tidspunkt er 194 hjemmesider dømt til at blive blokeret.

RettighedsAlliancen udarbejder løbende en liste over de mest populære piratsites blandt danske brugere, der er på udkig efter film, spil, litteratur og design. Vi bliver ofte spurgt til effekten af blokeringerne. Det, vi kan sige på baggrund af de seneste blokeringer, er:

  • Vi kan dokumentere nedgang i brugen af blokerede sites.
  • En blokering er også en oplysningsaktivitet, idet brugeren oplyses om, at et website, de er på vej ind på, er ulovligt.
  • En blokering er et nærværende og relevant signal om, at retssystemet og dermed samfundets regler også gælder på internettet.
  • En blokering stopper brugeren i adfærden (hvor der er en konkret sammenhæng mellem brugerens adfærd og konsekvens), og tvinger denne til at tage bevidst stilling til ulovligt/lovligt (holdning).
  • En blokering er en unik mulighed for at flytte brugeren fra en platform til en anden: De fleste brugere er blot interesserede i at få fat i det indhold, de søgte, og derfor kan man hjælpe dem med at finde indholdet andetsteds, enkelt og let, på lovlig vis. Det er muligt at flytte brugerne – vi kan se, at 80 pct. af besøgene til vores hjemmeside Share With Care kommer fra blokerede sites.