Høringsbidrag vedrørende EUs ophavsretspakke II

Høringsbidrag vedrørende EUs ophavsretspakke II Hermed RettighedsAlliancens bidrag vedrørende: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, og Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes online-transmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer. Læs hele høringssvaret her.

Høringsbidrag vedr. DIFO’s rolle i bekæmpelsen af it-kriminalitet

RettighedsAlliancen har skrevet et høringssvar til DIFO, Dansk Internet Forum, der administrerer det danske top level domæne .dk. DIFO er i gang med at indsamle viden om og undersøge, hvilken rolle de kan have i bekæmpelsen af den voksende digitale kriminalitet. Nedenfor kan man læse vores bidrag til DIFO, som helt kort kan summeres op […]