Data

Vi arbejder for at skabe et så præcist billede som muligt af omfanget og udbredelsen af piratmarkedet, herunder hvordan ulovligt indhold spredes og deles og via hvilke teknologiske metoder.

For at få de nødvendige indsigter til at lave dette præcise billede har vi investeret i og udviklet en række forskellige dataleverandører og monitoreringsmaskiner, der forsyner os med data. Data viser trafik til ulovlige hjemmesider, forbrug på ulovlige fildelingsnetværk samt andre tenderser i forbindelse med ulovlig adfærd.

Vi kortlægger og følger forskellige typer af indhold, fx film, musik og bøger – og udarbejder på den baggrund analyser af forbrugermønstre og effektmålinger på aktiviteter samt spredningen af udvalgte film og musiktitler.

Den samme data bruges også som dokumentation i de retssager, som RettighedsAlliancen er involveret i – fx når vi anmelder en sag til politiet, eller når vi fører en blokeringssag ved domstolene og skal bevise, at der er tale om en ulovlig tjeneste, der skal blokeres.

Internetanalysefirmaet SimilarWeb er benyttet som dataleverandør til at beregne antallet af besøg på ulovlige sider. SimilarWeb estimerer antallet af besøg på hjemmesider på baggrund af en lang række forskellige datapunkter.

MarkMonitor er benyttet som dataleverandør til at beregne antallet af download via fildelingsnetværk. MarkMonitor monitorerer antallet af peers forbundet til p2p netværket, der deler en film eller en tv-serie.

Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til vores dataindsamling og analyser, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].