Artikel 17-forum

af | sep 18, 2023

Foto: Michael Fousert

Om Artikel 17 Forum

Artikel 17 forum er et forum under Kulturministeriet mellem onlinedelingsplatforme og danske rettighedshavere. Det har til formål at følge platformenes implementering og udvikling af løsninger, der skal sikre mod ulovlig deling af indhold.

Ulovlig streaming på de sociale medier

Dansk Erhverv har i en undersøgelse kortlagt danskernes vaner og holdninger til streaming ulovligt indhold på nettet. Undersøgelsen slår fast, at næsten hver tiende dansker (9 pct.) inden for de seneste 12 måneder har delt, modtaget eller tilgået ulovligt indhold på sociale medier.

Læs hele undersøgelsen af Danskernes tilgang til streaming og dowload af ulovligt indhold 2023

Forbruget af ulovligt indhold, såsom film, serier og musik, er i stigende grad drevet hen på lovlige sociale platforme i de seneste år. I henhold til Artikel 17 har EU’s ophavsretsdirektiv fra 2019 og Ophavsretsloven fra 2021 pålagt disse platforme ansvaret for at sikre, at kun lovligt indhold er tilgængeligt på delingsplatforme med brugeruploadet indhold.

Dette betyder, at platforme som Google og Facebook skal give rettighedshavere adgang til relevante og opdaterede værktøjer, der kan opdage og fjerne materiale, der krænker ophavsrettigheder. I Danmark kræver loven, at denne adgang i første omgang etableres gennem aftaler mellem rettighedshavere og platforme, uden behov for indgriben fra myndighedernes side.

I 2021 tog RettighedsAlliancen derfor initiativ til et frivilligt ‘Artikel 17 Forum’, som har fået tilslutning fra betydningsfulde platforme som Google, Facebook og TikTok, der deltager sammen med RettighedsAlliancen som repræsentant for rettighedshaverne. Formålet med ’Artikel 17 Forum’ er at overvåge, at adgangen til værktøjerne forbliver opdateret og at håndtere eventuelle problemer i tide, mens den konkrete anvendelse af værktøjerne afklares bilateralt. 

RettighedsAlliancens engagement i sikringen af effektive værktøjer har ført til positive resultater med fjernelse af ulovligt indhold og samarbejde med platformene om at udvikle brugen af værktøjerne til at håndtere nye typer af ulovligt indhold. På vegne af ’Artikel 17 Forum’, orienterer RettighedsAlliancen Kulturministeriet, om anvendelsen af mulighederne i Artikel 17.