Vores arbejde

af | maj 1, 2020

Foto: Chones 

RettighedsAlliancens fremmeste opgave er at sikre fair og trygge forretningsvilkår for den kreative branche på internettet. Vores arbejde er funderet i mere end 10 års erfaring – erfaring, der har gjort os i stand til at udvikle et effektivt system gennem en unik indsigt i kombinationen af jura, digitale dynamikker og menneskelige motivationsfaktorer.

RettighedsAlliancen har tre overordnede fokusområder:

  • Vi fokuserer på det lovlige marked ved at synliggøre lovlige tjenester og indhold gennem promovering og forståelse for den værdi, kulturen omkring dem har, og yderligere ved at sætte vilkårene for det lovlige marked på den politiske dagsorden.
  • Vi arbejder kommunikativt og brugerorienteret ved at gøre det lovlige valg til det nemme valg, og ved at bevidstgøre brugerne om de risici og konsekvenser, der er ved ulovligt forbrug.
  • Parallelt med dette har vi et stærkt fokus på det ulovlige marked og den organiserede kriminalitet, der står bag. Med politiske og juridiske greb besværliggør vi trafik og pengestrømme til de ulovlige tjenester og retsforfølger de kriminelle bagmænd, der står bag.

 

Synergien mellem de tre fokusområder er det mest effektive værktøj til at begrænse det ulovlige marked på online platforme og er fundamentet for alle RettighedsAlliancens aktiviteter. Vi arbejder for, at man som enkeltperson kan navigere sikkert og lovligt på internettet. Det betyder, at vi går efter bagmændene, dvs. de kriminelle, der systematisk udnytter internettets dynamikker og muligheder til at krænke rettigheder. Samtidig med at vi har en tilgang til brugeren, der grunder i en erkendelse af, at mennesker er langt mere behovs-, følelses- og vanestyret, end de fleste er klar over. Vi vælger det nemme, let tilgængelige og gør oftest, som vi plejer – også på internettet. Vi kombinerer derfor oplysning med adfærdsdesign og små skub, der gør, at det nemme valg også bliver det gode, sikre og lovlige valg.

For at kunne lykkes med adfærdsændrende initiativer og projekter, er det dog helt essentielt med stærke samarbejder på tværs af aktører og myndigheder. Derfor har RettighedsAlliancen gennem mange år dannet grobund for samarbejder mellem både private og offentlige aktører – samarbejder, der har vist sig effektive i forhindringen af online ophavsretskrænkelser. Og netop vores evne i Danmark til at samarbejde på tværs har positioneret Danmark som et foregangsland på det ophavsretlige område og RettighedsAlliancen som eksperter i at begrænse det ulovlige marked.

Læs mere om vores arbejde og forskellige tilgange nedenfor.

Oplysning og kampagner

En væsentlig del af RettighedsAlliancens arbejde består i at oplyse brugere af internettet om, hvornår noget er hhv. lovligt og ulovligt. Vi promoverer og tilgængeliggør lovlige tjenester og forklarer om konsekvenserne ved ulovligt forbrug. Det gør vi gennem diverse kampagner og projekter, som du kan få et overblik over her.

Foto: Privat

Foto: Denise Jans

Foto: Sebastian Pichler

Jura og håndhævelse

RettighedsAlliancen er specialister i at stoppe ophavsretskrænkelser på internettet. Læs mere om, hvordan vores juridiske arbejde centrerer sig om både retssager, blokeringer samt test og udvikling af rammerne for retssystemet.

Samarbejder og initiativer

Samarbejder på tværs af aktører og brancher er en hjørnesten i RettighedsAlliancens arbejde. Vi arbejder for, at myndigheder får de fornødne værktøjer og motiverer ansvarlig adfærd for alle relevante aktører. Læs mere om vores forskellige samarbejder og de initiativer, de har afledt.

Foto: Anthony Delanoix

Foto: Stephane Mingot

Foto: Chris Liverani

Data

Alt det vi laver hos RettighedsAlliancen, er baseret på data og faktuelle indsigter. Vi samarbejder med en række internationalt anerkendte dataeksperter og organisationer, der har specialiseret sig inden for indsamling af data om brugeradfærd på internettet. Få også et overblik over, hvilke teknologier der oftest benyttes til ulovlig deling af indhold.