Samarbejder & initiativer

af | maj 1, 2020

Foto: Bill Oxford

RettighedsAlliancens arbejde med at blokere og forebygge tilgængeliggørelse af ulovlige produkter og indhold på internettet beror i høj grad på samarbejder med relevante aktører. Vores samarbejdspartnere dækker bredt – blandt andet offentlige og private virksomheder, NGO’er, platforme og myndigheder.

Vores unikke samarbejder på tværs af den offentlige- og private sektor, har vækket stor international interesse for vores tilgang, budskaber og resultater. Vi deler derfor ofte vores viden og erfaringer med myndigheder og organisationer i andre lande, ligesom vi bistår med konkret implementering af lignende systemer.

Læs mere om de forskellige samarbejder og initiativer nedenfor.

Code of Conduct

En af grundstenene i vores arbejde er et stærkt samarbejde med Teleindustrien (TI) og dens medlemmer, der udgør størstedelen af de danske internetudbydere. I regi af samarbejdet om Share With Care har TI underskrevet en Code of Conduct, som indebærer at TI’s medlemmer blokerer danskernes adgang til tjenester, der er dømt ulovlige

Foto:Micheal Podger

Foto: Michael Fousert

Artikel 17 Forum

I henhold til Artikel 17 har EU’s ophavsretsdirektiv fra 2019 og Ophavsretsloven fra 2021 pålagt online delingsplatforme ansvaret for at sikre, at kun lovligt indhold er tilgængeligt på platforme med brugeruploadet indhold. I Artikel 17 Forum mødes onlinedelingsplatforme og danske rettighedshavere for at følge platformenes implementering og udvikling af løsninger, der skal sikre mod ulovlig deling af indhold.

Dialogforum

Dialogforum er et initiativ, der er tilvejebragt på baggrund af RettighedsAlliancens samarbejde på tværs af sektorer og brancher, under Kulturministeriet. Dialogforum er et initiativ i Ophavsretspakken, som den daværende regering offentliggjorde den 20. juni 2012. I Dialogforum har virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder mulighed for at drøfte, hvordan der skabes bedre rammer for et lovligt og trygt internet på det ophavsretlige område.

Foto: Marcus Winkler

Foto: Thomas Martinsen

Kodex

Kodex udspringer af Kulturministeriets Dialogforum der arbejder for at begrænse ophavsretskrænkende indhold på internettet, og for at onlineannoncering ikke misbruges som finansieringskilde i den sammenhæng.

Kodex er udarbejdet af en bred række organisationer og virksomheder i branchen for digital markedsføring og afspejler en fælles målsætning om, at internettet skal forblive en sikker markedsplads, styrke lovlige virksomheder og sikre tryghed og gennemsigtighed for alle aktører såsom bl.a. annoncører, medier, betalingsformidlere og forbrugere.