Foreningen

af | maj 1, 2020

Foto: Annie Spratt

Generalforsamling

Vores årlige generalforsamlinger er foreningens øverste beslutningsorgan. Det er på RettighedsAlliancens årlige ordinære generalforsamlinger, at alle vedtægter og bestemmelser besluttes. Det er desuden på generalforsamlingerne, at bestyrelsen vælges for en toårig periode. Det er også her, at RettighedsAlliancen fremlægger sin årsberetning og regnskab.

Læs vores seneste årsberetning

RettighedsAlliancen er en forening af store og små virksomheder, producenter, foreninger og organisationer inden for de kreative brancher. Vi er således en forening, der er baseret og bygget på vores medlemmer. Det er for dem, vi arbejder, og det er dem, der beslutter vores strategi og indsatsområder.

Læs vores her vores vedtægter, samt gældende og tidligere årsberetninger og -regnskaber.

RettighedsAlliancens vedtægter

Nedenfor kan du læse lidt mere om vores organisation og organisering.

Vores bestyrelse

Det er bestyrelsen, der udpeger RettighedsAlliancens sekretariat, som varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen repræsenterer så vidt muligt alle foreningens medlemmer og forskellige kreative erhverv. Bestyrelsen kan bestå af op til 10 medlemmer og er på valg for en toårig periode.

Foto: Brendan Church

Foto: Brandi Redd

Foto: Denise Jans

Vores medlemmer

RettighedsAlliancen tæller en lang række organisationer og foreninger, der tilsammen har mere end 100.000 rettighedshavere inden for blandt andet film-, musik-, litteratur-, billede-, design- og mediebranchen.

Alle medlemmer i RettighedsAlliancen har mulighed for at bruge organisationens viden og ekspertise inden for ophavsret, og de er til hver en tid velkommen til at søge hjælp og rådgivning hos vores sekretariat.

Vores sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige ledelse af RettighedsAlliancen og er geografisk placeret på Vesterbrogade i København.

Foto: Christin Hume