Eksterne publikationer

af | maj 13, 2019

Foto: Bank Phrom

Online copyright infringement in the European Union – Films, music, publications, software and TV (2017-2022)

September 2023, Udgivet af EUIPO

Denne rapport undersøger udbredelsen af forbruget af ophavsretskrænket indhold inden for TV, film, publikationer, sofware og musik på blandt EU’s medlemsstater og Storbritannien.

Læs rapporten

Ulovlig deling af logins til streamingtjenester

Juli 2023, Udgivet af Dansk Erhverv

Dansk Erhvervs undersøgelse afdækker danskernes viden, adfærd og holdninger til at dele/låne logins til streamingtjenester. Undersøgelsen viser bl.a. at knap 2,1 mio. danskere deler logins til streamingtjenester.

Læs rapporten

Danskerne tilgang til streaming og download af ulovligt indhold 2023

Juli 2023, Udgivet af Dansk Erhverv

Dansk Erhvervs undersøgelse afdækker danskernes adfærd, når de streamer og downloader ulovligt på nettet. Hvor mange danskere streamer og downloader ulovligt? Hvem gør det? Og hvilket indhold? Undersøgelsen viser bl.a. at 15 procent af danskerne, har streamet eller downloadet ulovligt inden for de seneste 12 måneder.

Læs rapporten

Unholy Triangle – From Piracy to Ads to Ransomware: How Illicit Actors Use Digital Ads on Piracy Sites to Profit by Harming Internet Users
September 2022, Udgivet af Digital Citizens Alliance, White Bullet Solutions & Unit221B

Rapporten giver et indblik i, hvordan piratsider og ondsindede digitale reklamer skaber profit ved at yde skade på internetbrugere gennem bl.a. malware

Piratsider, falske reklamer (malvertisers) og de uvidende brugere skaber en såkaldt “unholy triangle”, hvor brugernes internetsikkerhed bliver sat på spil.

Læs rapporten

Nordic Piracy 2022

Marts 2022, Udarbejdet af MediaVision

Hvert år udfører det digitale analyseinstitut MediaVision en brugerundersøgelse i Norden, der udforsker omfanget ulovlig adfærd ift. download og streaming af film og TV. Her kan du læse nogle af hovedresultaterne om omfanget af Piracy i Danmark i 2022.

Læs om ulovlig streaming og download

Læs om ulovligt brug af IPTV

Counterfeit and Piracy Watch List
December 2020, Udgivet af EU Kommissionen

Kommissionens Piracy Watch List giver overblik over et udvalg af markedspladser og tjenesteudbydere, der er indrapporteret af interessenter. Hver markedsplads og tjenesteudbyder ledsages af et resumé af beskyldningerne fra interessenterne.

Overvågningslisten er ikke udtømmende og indeholder ikke resultater af juridiske overtrædelser. Listen er alene begrænset til
rapportering om påstande fra interessenter og evt. svar fra de berørte markedspladser og tjenesteudbydere.

Se listen her

Know Your Business Customer – cross sector letter
September 2020, Udgivet af MPA, IFPI, IVF m.fl.

Brev til EU-Kommissionen, der opfordrer til øget identitetskontrol i form af Know Your Business Customer (KYBC) regler på EU-plan, som en del af den kommende Digital Services Act, der vil bestemme, hvordan online services og platforme skal reguleres. Underskriverne, der bl.a. omfatter RettighedsAlliancen, MPA, IFPI og IVF, appellerer til, at reglerne også skal forpligte hostingfirmaer, domæneregistratorer, annoncører m.fl., til at verificere identiteten af deres kunder, for dermed bedre at kunne opspore og retsforfølge kriminelle bagmænd.

Læs brevet

Ulovlig streaming og download i Danmark i 2020

Juni 2020, Udgivet af Dansk Erhverv

Dansk Erhvervs undersøgelse afdækker danskernes adfærd, når de streamer og downloader ulovligt på nettet. Hvor mange danskere streamer og downloader ulovligt? Hvem gør det? Og hvilket indhold? Undersøgelsen viser bl.a. at 12 procent af danskerne, svarende til 560.000 personer, har streamet eller downloadet ulovligt inden for de seneste 12 måneder.

Læs rapporten

The Status Report on IPR Infringement 2020

Juni 2020, Udgivet af EUIPO

EUIPO’s årlige statusrapport om køb og salg af kopivarer i EU, udgivet i forbindelse med World Anti-Counterfeiting Day 2020, giver et generelt indblik i det ulovlige marked, ligesom den sætter fokus på, hvordan kopivarer direkte understøtter grov kriminel aktivitet.

Læs rapporten

IP Crime and its link to other serious crimes – Focus on Poly-Criminality

Juni 2020, Udgivet af Europol & EUIPO

Denne rapport handler om, hvordan IP-kriminalitet understøtter aktiviteter i organiserede kriminelle miljøer, bidrager til det voksende bevis for, at kopivarer er et angreb mod samfundet, der kræver en international reaktion. Rapporten beretter bl.a. om, at der er to måder, hvorpå IP-kriminalitet kan linkes til andre kriminelle aktiviteter: den ene kriminelle aktivitet understøtter den anden, eller de kører parallelt.

Læs rapporten

Online Copyright Infringement in the European Union Music, Films and Tv (2017-2018), trends and drivers

November 2019, Udgivet af EUIPO

Gennem både deskriptiv analyse og økonometrisk analyse giver denne rapport et indblik i de faktorer, der påvirker forskelle i online piracy blandt EU’s 28 medlemsstater. Rapporten undersøger bl.a. udbredelsen af forbruget af ophavsretskrænket indhold inden for TV, film og musik på forskellige devices og ved forskellige adgangsmetoder som streaming, download, torrents og stream ripping.

Læs rapporten

2019 Intellectual Property and Youth Scoreboard

Oktober 2019, Udgivet af EUIPO

Denne undersøgelse foretaget af EUIPO i 2019 afdækker unge menneskers (15-24 årige) holdninger og adfærd forbundet til digitalt indhold, fysiske varer og andre spørgsmål relateret til IP-rettigheder. Undersøgelsen dækker over unge i de 28 EU-medlemslande.

Læs rapporten

Impacts of Digital Video Piracy on the U.S. Economy

Juni 2019, Udgivet af USA’s Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center

Denne rapport understreger de økonomiske konsekvenser, det ulovlige marked for streaming af film, serier og TV har i USA. Rapporten estimerer et årligt tab i omsætning på 29.2 milliarder dollars grundet online piracy og peger på, hvordan den manglende omsætning påvirker branchens videre udvikling.

Læs rapporten

The Status Report on IPR Infringement 2019

Juni 2019, Udgivet af EUIPO

EUIPO’s årlige statusrapport om køb og salg af kopivarer i EU, udgivet i forbindelse med World Anti-Counterfeiting Day 2019, giver et generelt indblik i det ulovlige marked, ligesom den sætter fokus på de økonomiske tab de enkelte europæiske lande lider under grundet salg af ulovlige kopivarer. Danmark estimeres i rapporten til at have et årligt salgstab på 6.168 millioner kroner.

Læs rapporten

Qualitative study on risks posed by Counterfeits to consumers

Juni 2019, Udgivet af EUIPO

Undersøgelsen skaber et billede af de risici, der er forbundet med at købe kopivarer, og giver en detaljeret og videnskabelig farbar analyse af de syv mest almindelige farer, som forbrugere kan blive udsat for ­– bl.a. eksponering for farlige kemikalier.

Læs rapporten

Vækstplan for de kreative erhverv – Et kreativt Danmark i front

Maj 2019, Initiativer fra Vækstteam for kreative erhverv

Regeringen har fremlagt en vækstplan for at styrke de kreative erhverv. En plan, der er baseret på seks indsatsområdet og 28 konkrete initiativer. Vækstplanen understreger også, at det er et essentielt parameter at styrke ophavsretten, hvis de kreative erhverv skal styrkes. De konkrete initiativer omfatter bl.a. mulighed for myndighedsblokeringer og styrkede oplysningsindsatser.

Læs rapporten

Anti-piracy Strategies of Cultural and Sports Content

Februar 2019, HADOPI

HADOPI’s rapport om “Anti-piracy strategies of cultural and sports content” bidrager med inspiration til europæiske landes arbejde med anti-piracy og fremhæver bl.a. Danmarks håndtering af ulovlige tjenester som værd at stræbe efter.

Læs rapporten

Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv

Oktober 2018, Anbefalinger fra Vækstteam for kreative erhverv

Regeringens Vækstteam giver i denne rapport deres bud på, hvad der skal til for at fremtidssikre Danmarks førende position inden for de kreative brancher. Rapporten peger på fem indsatsområder, der vil blive udmøntet i 21 konkrete anbefalinger. Der fokuseres bl.a. på håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder muligheden for myndighedsblokeringer og styrket samarbejde mellem myndigheder, rettighedshavere og internetudbydere og platforme.

Læs rapporten

Identification and analysis of malware on selected suspected copyright- infringing Websites

September 2018, Udgivet af EUIPO

Undersøgelsen giver et overblik over de mest opdaterede eksempler på malware og PUP’er (potentially unwanted programmes) fundet på hjemmesider mistænkt for ophavsretskrænkelser. Programmerne bruger vildledende teknikker og såkaldt social engineering – såsom tomme spilinstallationer og tilsyneladende ’nyttig’ software – til at narre brugere til at videregive personfølsomme oplysninger.

Læs rapporten

Global Online Piracy Study

Juli 2018, Udgivet af University of Amsterdam

Rapporten omhandler erhvervelse og forbrug af musik, film, serier, bøger og spil gennem forskellige lovlige og ulovlige kanaler i 13 lande (Frankrig, Tyskland, Holland, Polen, Spanien, Sverige, USA, Canada, Brasilien, Hong Kong, Indonesien, Japan og Thailand). Streaming, download og stream ripping er de teknologier der undersøges, for at give et billede af brugernes motiver, mekanismer mm.

Læs rapporten

Synthesis report on IPR Infringement 2018

Juni 2018, Udgivet af EUIPO

Denne rapport samler resultaterne af forskning i omfanget af IP-kriminalitet i EU, og de økonomiske konsekvenser der er herved. Rapporten bygger på forskning i perioden 2013 – 2018, der er igangsat af EUIPO gennem The European Observatory on the Infringement og Intellectual Property Rights.

Læs rapporten

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Maj 2018, Udgivet af Dansk Erhverv

Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at der er mange danskere, som gør brug af ulovlige streaming- og downloadtjenester. 10 procent af danskerne, svarende til ca. 450.000, har downloadet eller streamet ulovligt indhold i løbet af de seneste 12 måneder. Undersøgelsen viser, at det primært skyldes, at mange danskere ikke forbinder streaming og download af ulovligt indhold med egentligt tyveri.

Læs rapporten

2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union

Juni 2017, Udgivet af Europol & EUIPO

Rapporten er udarbejdet af EUIPO og Europol og sætter fokus på vigtigheden af at tackle de internationale kriminelle, der profiterer på IP-kriminalitet i EU. Rapporten bekræfter, at overtrædelser af immaterielle rettigheder er en vigtig indtægtskilde for organiserede kriminelle, der beskæftiger sig med grov kriminalitet.

Læs rapporten

Trouble in Our Digital Midst

Juni 2017, Udgivet af Digital Citizens Alliance

Denne undersøgelse belyser, hvordan digitale platforme bliver overrendt af ”dårlige” aktører, og hvordan internetsamfundet kan komme dem til livs. Bl.a. viser undersøgelsen, at 64 procent af amerikanerne ikke har mistet tillid til digitale platforme inden for det seneste år, og at 75 procent mener, at platformene bør være mere aktive i indsatsen for et sikkert internet.

Læs rapporten

European citizens and intellectual property: perception, awareness, and behaviour

Marts 2017, Udgivet af EUIPO

Denne undersøgelse fra EUIPO sætter fokus på EU-borgeres opfattelse, bevidsthed og adfærd ift. kopivarer. Undersøgelsen viser bl.a. at selvom de fleste EU-borgere ikke mener, at køb af kopivarer kan retfærdiggøres, og er overbeviste om, at det ødelægger arbejdspladser og jobs, så er det ikke alle, der agerer efter deres gode intentioner. Særligt de 15-24-årige køber alligevel kopivarer – primært af prismæssige årsager.

Læs rapporten

Serious and Organised Crime Threat Assessment – Crime in the age of technology

Februar 2017, Udgivet af Europol, SOCTA

SOCTA 2017 er resultatet af den største dataindsamling om grov og organiseret kriminalitet, der nogensinde er foretaget i EU. Europol, der står bag rapporten, giver et overblik over og en analyse af de største kriminalitetstrusler som EU står overfor i den digitale tidsalder – heriblandt cyberkriminalitet.

Læs rapporten

Ulovlig download stadig stort problem

Oktober 2016, Udgivet af Dansk Erhverv

I denne analyse afdækker Dansk Erhverv omfanget af ulovlige download og streaming gennem en undersøgelse, som både viser hvor mange, der faktisk foretager ulovlig download og streaming, og samtidig dokumenterer en udbredt opfattelse af, at det ikke for alvor er uacceptabel og alvorlig kriminalitet.

Læs rapporten

Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the Economic Impact

April 2016, Udgivet af OECD/EUIPO

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem OECD og EUIPO med det formål at fastslå og analysere omfanget af handel med kopivarer, og dermed at kunne klæde politikere på med empiriske beviser for problematikken. Resultaterne viser bl.a. at kopivarer udgjorde op til 2,5 procent af verdenshandelen i 2013, og at tallet var endnu højere inden for EU’s grænser, hvor handel med kopivarer udgjorde op mod 5 procent af al import.

Læs rapporten

Digital Advertising on Suspected Infringing Websites

Januar 2016, Udgivet af EUIPO

EUIPO’s rapport om “Digital Advertising on Suspected Infringing Websites” giver en kort oversigt over, hvordan digitale reklamer fungerer, og hvordan hjemmesider, mistænkt for IP-kriminalitet, tjener penge på reklamer. Derudover identificerer rapporten brands og annoncesektorer, der mistænkes for at understøtte ophavsretskrænkende hjemmesider, og belyser, hvordan de opererer og påvirker EU-markedet.

Læs rapporten

Digital bait: How content theft sites and malware are exploited by cybercriminals to hack into internet users’ computers and personal data

December 2015, Udgivet af Digital Citizen Alliance

Denne undersøgelse belyser, hvordan ulovlig kopiering af indhold udgør en alvorlig trussel mod internetbrugere ved at udsætte dem for skadelig malware, der kan føre til identitetstyveri, økonomiske tab og hackerangreb. Ved at undersøge 800 hjemmesider dedikeret til distribuering af ulovligt kopierede film og TV-serier fandt man, at 1 ud af 3 hjemmesider indeholder malware. Yderligere viser undersøgelsen, at det er 28 gange mere sandsynligt at få malware på sin computer ved brug af hjemmesider med ulovligt indhold ift. hjemmesider med lovligt, licenseret indhold.

Læs rapporten

Good money still going bad: Digital thieves and the hijacking of the online ad business

Maj 2015, Udgivet af Digital Citizen Alliance

Denne rapport giver en analyse af reklameunderstøttede hjemmesider, der distribuerer ulovligt kopiere film og TV-serier, og giver indsigt i andre aspekter af økosystemet for piratkopiering – herunder den fortsatte tilstedeværelse af annoncer f0r premium brands og faren for forbrugere, der er udsat for malware og svindel.

Læs rapporten