Dialogforum

af | sep 18, 2023

Foto: Markus Winkler

Om Dialogforum

Kulturministeriets Dialogforum samler annoncører, rettighedshavere, medier, betalings-formidlere m.fl. om at bekæmpe ulovligt indhold på internettet. Deltagerne samarbejder om at afskære pengestrømme til ulovlige tjenester ved eksempelvis at sørge for, at der ikke utilsigtet annonceres på eller overføres penge til ulovlige tjenester.

Dialogforum er et initiativ, der er tilvejebragt på baggrund af RettighedsAlliancens samarbejde på tværs af sektorer og brancher under Kulturministeriet. Dialogforum er et initiativ i Ophavsretspakken, som den daværende regering offentliggjorde den 20. juni 2012. I Dialogforum har virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder mulighed for at drøfte, hvordan der skabes bedre rammer for et lovligt og trygt internet på det ophavsretlige område.

RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, Legal Counsellor for WIPO, Nahal Zebajadi, og Kulturministeren forklarer i denne video, hvad man som medlem får ud af, at være en del af dialogforum

Samarbejdslisten og Kodex

En vigtig komponent til bekæmpelse af rettighedskrænkelser på internettet er at stoppe direkte og indirekte pengestrømme til ulovlige aktiviteter, også kaldet ’follow-the-money’. Kulturministeriet etablerede i 2012 i samarbejde med Rettighedsalliancen et dialogforum for parter, der var villige til at deltage i denne indsats. Samarbejdet, der omfattede annoncører og betalingstjenester, var baseret på et kodeks, hvor underskriverne forpligtede sig til at afskære transaktioner til sider, der optræder på en liste over ulovlige tjenester, og dermed afskære pengestrømmen til de kriminelle tjenester.

Listen over ulovlige tjenester kaldes Samarbejdslisten og er løbende blevet opdateret med hjemmesider, der er fundet ulovlige af retten. I 2024 blev Codex og dens kriterier for optagelse af sites på listen opdateret, så den ikke kun omfatter formelt dømte sites, men også sites, der er åbenlyst bekymrende i henhold til ordlyden i relevante artikler fra WIPO (FN’s World Intellectual Property Organization).

Rettighedsalliancen vil sammen med Kulturministeriet arbejde for, at den danske Samarbejdsliste bliver en del af WIPO Alert-databasen, hvor WIPO-repræsentanterne fra hvert land uploader og opdaterer deres nationale lister i en fælles database, der så vil repræsentere en global, akkumuleret sum af ulovlige hjemmesider, som kan bruges af autoriserede brugere i hvert land. Selvom deltagerne i WIPO-databasen som udgangspunkt er nationale myndigheder, er Rettighedsalliancen efter aftale med Kulturministeriet blevet inviteret til at deltage i Alert-møderne som dansk repræsentant, da Rettighedsalliancen er drivkraften bag  samarbejdslisten og det tilhørende kodex.

Læs mere om Kodex, hvor du også kan anmelde sider, der menes at have som primært formål at distrubere ulovligt indhold.