Dannelse, læring og ophavsret

af | aug 26, 2022

Foto: Sam Balye

“Dannelse, læring og ophavsret” støttes af Kulturministeriet og Dreyers Fond.

Hvem står bag?

Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med Copydan og Gyldendal/Hans Reitzels Forlag, som er specialiserede i fagbøger, og som har et tæt samarbejde med uddannelsesmiljøer, hvilket sikrer, at materialer møder målgruppen og fungerer i praksis.

Læring og dannelse forudsætter, at der er skabes ny viden og dermed, at digitalt indhold skal benyttes med respekt og omtanke. RettighedsAlliancen vil gerne bidrage til at viden om rettigheder bliver en naturlig del af undervisningen i de danske folkeskoler, og derfor har vi sammen med Copydan og Hans Reitzels Forlag udarbejdet et oplysningsprojekt om dannelse, læring og ophavsret for lærerstuderende og lærere. 

Projektet kan bruges af lærerstuderende på professionshøjskoler landet over og af lærere, der gerne vil have mere indsigt i forløbets emner.

Dermed får fremtidens folkeskolelærere redskaber til at formidle betydningen af rettigheder til deres kommende elever samt fremme et lovligt forbrug af digitalt indhold. 

Forløbet har tre spor:

1: Læringsvideo om dannelse, undervisning og ophavsret

Igennem en samtalevideo skal de lærerstuderende blive klogere på sammenhængen mellem dannelse, ophavsret og undervisning. Det sker gennem en samtale mellem forlagsredaktør Henrik Juul fra Reitzels Forlag, dannelsestænker og førsteamanuensis i pædagogik Keld Skovmand, Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen og Dennis Johansen fra CopyDan der forklarer, hvordan læring, dannelse og ophavsret hænger sammen og hvordan man kan bruge kulturelt indhold i undervisningen.

Samtalefilm om dannelse, læring og ophavsret

Læringsvideoen tager afsæt i begrebet dannelse, der har fået en stigende betydning i undervisningen og herfra tydeliggøres nødvendigheden af respekt for rettigheder og især hvorfor inddragelse af betydningen af rettigheder i undervisningen er vigtigt. Samtalevideoen gør desuden rede for de muligheder, som aftalelicenssystemet giver de kommende folkeskolelærere, når de skal formidle kreativt indhold til deres elever.

Annonce for læringsvideo

2: Workshops på professionshøjskolerne

RettighedsAlliancen, CopyDan AVU og Hans Reitzels Forlag har gennem 2022- 2024 afholdt workshops for lærerstuderende på professionshøjskoler fordelt over hele landet. På disse workshops er der blevet præsenteret viden om basal ophavsret og betydningen af rettigheder i en samfundsmæssig kontekst, og det er diskuteret, hvordan de som kommende folkeskolelærere kan introducere deres elever for rettigheder og betydningen af disse.

Direktør i RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, forklarer kort hvad ophavsretten er og hvorfor den er så vigtig.

Til brug for gennemførelsen af workshops er der udarbejdet et kompendium og præsentationsmateriale. Materialet er udformet således, at undervisere for kommende lærerstuderende vil kunne benytte sig af materialet uden deltagelse fra RettighedsAlliancen.

Kompendiet kan anvendes af både lærerstuderende og nuværende folkeskolelærere til at få basal viden om ophavsret og hvilke muligheder, det danske aftalelicenssystem giver, hvis man ønsker at vise audiovisuelt indhold i undervisningen.

Læs kompendiet ”Ophavsret – Hvorfor, hvad og hvordan?” her

3. Deltagelse på Lærfest 2024

Lærfest er en stor fysisk fag- og salgsmesse om skole, læremidler og god undervisning. Messen giver blandt andet lærere indblik i nye læremidler og måder at berige og udvikle undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser på. Forløbet er derfor repræsenteret på årets Lær Festival i marts 2024 for at synliggøre projektet ved at reklamere for læringsvideo, kompendium, præsentationsmateriale og workshops, samt inspirere til at arbejde med betydningen af rettigheder i undervisningen.

Flyer brugt på lærfest 2024