Binge med god stil

af | jan 23, 2024

Foto: Os Der Elsker Film

Om Binge med god stil

Kampagnen er målrettet fagene dansk og mediefag i 1.g. Den skal styrke elevernes fornemmelse for en sund streaming- og delingskultur og lære dem at bruge deres sunde fornuft, når de færdes på internettet.

,,Fra undersøgelser ved vi, at forbruget af ulovligt indhold er særligt højt blandt unge og at mange savner oplysning og viden om lovlig adfærd på nettet. Derfor har vi, sammen med Lommefilm, udviklet et undervisningsforløb rettet mod gymnasieelever om netop dette.

Gennem et workshop-format vil undervisere fra Lommefilm guide eleverne til at producere deres egne kampagnefilm for oplysningskampagnen Os Der Elsker Film. Workshoppen tager udgangspunkt i en undervisningsfilm og et arbejdsark, hvor eleverne præsenteres for forskellige vinkler på ulovligt forbrug af digitalt indhold og de dertilhørende konsekvenser. Ved at styrke elevernes evne til at navigere efter de lovlige muligheder, skal forløbet bidrage til en sundere streaming- og delingskultur iblandt unge.

Undervisningsfilm, arbejdsark og workshop vil tilsammen styrke elevernes mediefaglige færdigheder, deres digitale formidlingskompetencer og digitale dannelse.

Lektor Charlotte Anette Rifbjerg Erichsen, dansklærer på ZBC Slagelse siger:

“Lommefilm har afholdt workshoppen ”Binge med god stil” i 3.g på ZBC i Slagelse(HHX). Oplægget til workshoppens indhold og temaer var spændende, og efterfølgende var der god dialog mellem instruktører og elever om skabelsen af kampagnefilm i grupper. De to instruktører var opsøgende i forhold til elevernes gruppearbejde om at fremstille en skudliste, og der var også virkelig god vejledning ift. produktion og redigering af kampagnefilmen. Eleverne blev i workshoppen motiveret til at producere kampagnefilm, og de arbejdede energisk og engagereret. Det var en rigtig god workshop om et relevant emne til gymnasiet, idet eleverne gennem workshoppen bliver digitalt dannet.”  

Nedenfor kan du se den undervisningsfilm, som danner rammen for workshoppen:

 

Er du medlem og interesseret i at benytte eller dele de forskellige flows fra undervisningsmaterialet, er du velkommen til at kontakte projektleder Iben Ohl på Iben.ohl@rettighedsalliancen.dk.

Binge med god stil er et gratis undervisningsforløb, som er produceret og faciliteret i samarbejde med Lommefilm og finansieret af Kulturministeriet og Producent Rettigheder Danmark.