Om os

RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, som repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere fra film-, musik-, tekst-, billed- og designbranchen.

Vi arbejder for at sikre fair forretningsvilkår og rammer for vores medlemmers produkter på digitale platforme, med det formål at sikre forretningsgrundlaget for deres fremtidige virke og eksistens.

Det skal blandt andet ske ved at opbygge en specialiseret og professionel viden og tilgang, hvor der hele tiden arbejdes målrettet på at optimere håndhævelsen af IP-rettigheder på internettet.

Forretningsvilkårene er i dag domineret af cyberkriminalitetens uhindrede udnyttelse af IP-rettigheder og brugernes omfangsrige brug af de ulovlige platforme.

Derfor arbejder vi med tre målgrupper for vores aktiviteter: brugere, mellemmænd og bagmænd. De tre målgrupper adskiller sig væsentligt fra hinanden i hvilke aktiviteter og tilgange, der giver mening, og som virker.

Vi har i dag i mere end 10 år håndhævet rettigheder på internettet, og vi har i den tid flyttet os fra alene at bruge juridiske værktøjer, udvidet med erfaringer om brugeradfærdsvidenskaberne og dybere indsigt i de digitale platformes virkemidler. På baggrund af erfaringer og indsigter arbejder vi på at skabe bedre vilkår på internettet for rettighedsbeskyttede produkter.

Bekæmpelsen af ulovlig brug af digitale produkter på internettet er i dag derfor en mere digital-holistisk opgave – der forudsætter en stor forståelse for kombinationen af de digitale dynamikker, de menneskelige motivationsfaktorer og juridiske rammer for at kunne fokusere på midler, der virker.

Et bæredygtigt marked på internettet

I RettighedsAlliancen ved vi, at vejen til et bæredygtigt kulturudbud går gennem et sundt onlinemarked, som kan komme brugerne i møde med gode og lettilgængelige services, og som samtidig gør det muligt for kunstnere og producenter at tjene penge på deres produkter, så de kan udvikle nye og brugervenlige forretningsmodeller og fortsat investere i kulturen.

Derfor arbejder vi på at oplyse og informere brugerne om, hvor man kan gå hen for at udnytte internettets fantastisk mange muligheder og få adgang til fx film, musik, billeder eller litteratur. Vi ønsker også at stoppe de bagmænd, som distribuerer masser af kulturprodukter uden at betale for dem, og som dermed underminerer onlinemarkedet og markedsmekanismerne – med det resultat at kulturproducenterne til sidst kan risikere at skulle dreje nøglen om. Endelig arbejder vi på at fremme de konstruktive samarbejder, vi har etableret med førende aktører på internettet, for derved at gøre det endnu sværere at være bagmand eller bruger af ulovlige produkter.

Læs mere under menupunktet Fokus.