Om os

af | maj 1, 2020

Foto: Bernard Hermant

Sekretariatet

Bag RettighedsAlliancen står et hold af dygtige folk, der alle dagligt arbejder for at gøre internettet til et sikkert sted at drive forretning såvel som et trygt sted at forbruge indhold.

Find medarbejder

RettighedsAlliancens kerneopgave er at kæmpe for at beskytte den kreative branches rettigheder på internettet, og som interesseorganisation repræsenterer vi mere end 100.000 danske rettighedshavere inden for blandt andet film-, musik-, litteratur-, billede-, design- og mediebranchen.

I dag er distributionen af ulovlige kopiprodukter på internettet så omfattende, at det er bestemmende for de økonomiske rammer og vilkår, som både den enkelte kunstner og de kreative virksomheder udvikler produkter og forretning under. Det vil RettighedsAlliancen ændre.

Derfor er vores langsigtede mål at sikre et internet, der er reguleret på samme vis som det øvrige samfund. Det vil sige et internet, hvor lovgivning og regulering bakkes op af både normer og af de relevante aktører i samfundet, og hvor det dermed er muligt at beskytte rettigheder på effektiv vis.

For at komme de ulovlige tjenester til livs og forhindre brugen af dem, er det vores erfaring gennem mere end 10 år, at en helhedsorienteret strategi, der både rummer konkrete håndhævelsesværktøjer samt oplysning og intervention i brugernes adfærd, er vejen frem.

Læs mere om vores arbejde

Foto: Denise Jans

Vores bestyrelse

RettighedsAlliancens bestyrelse består af 11 medlemmer, der repræsenterer foreningens medlemmer på tværs af de kreative brancher.

Foto: Helloquence

Foto: Anthony Delanoix

Foreningen

RettighedsAlliancen er organiseret som en forening, der ejes af vores medlemmer, som alle arbejder inden for de kreative brancher. Medlemmerne vælger bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Læs mere om vores forening, og hvordan den er opbygget.

Samarbejder

En af vores vigtigste styrker i arbejdet med ophavsret er vores stærke nationale og internationale samarbejder, der udgør fundamentet for mange af vores projekter og kampagner.

Foto: Tyler Callahan

Foto: Ah Life

Foto: Brendan Church

Vores historie

RettighedsAlliancen har undergået en stor forandring og en årelang udvikling, fordi vi hele tiden bliver klogere på, hvad der virker i kampen mod online kriminalitet. Læs mere om vores historie, og bliv klogere på, hvor vi kommer fra, og hvad vi laver i dag.