RettighedsAlliancens publikationer

af | jun 11, 2020

Foto: Brandi Redd

RettighedsAlliancens høringssvar vedr. implementering af Ophavsretsdirektivets artikel 17 

Januar 2021, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette høringssvar kommer RettighedsAlliancens med sine bemærkninger til Kulturministeriets forslag til implementering af EU-Kommissionens Ophavsretsdirektiv i dansk lovgivning med fokus på artikel 17 om platformsansvar.

RettighedsAlliancens årsberetning 2019

April 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne årsrapport giver RettighedsAlliancen et dybdegående indblik i 2019’s arbejde, succeser og udfordringer, samt giver en status på og et dybere indblik i, hvilke udviklinger vi ser på det ulovlige marked og danskernes brug af det. (Read in English).

Code of Conduct – revideret

Maj 2020, Aftale mellem RettighedsAlliancen og Teleindustrien

Code of Conduct, der er omdrejningspunktet for blokeringssamarbejdet mellem danske internetudbydere i Teleindustrien og RettighedsAlliancen, er blevet revideret for at kunne følge med udviklingen på det ulovlige marked. (Read in English).

Share With Care – effektmålingsrapport

Marts 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens rapport gør status på Share With Care 2-samarbejdet, og belyser de effekter samarbejdet har haft på omfanget af ulovlig adfærd på internettet. Bl.a. viser rapporten, at fokus på kombinationen af blokeringer af ulovlige tjenester med synliggørelse af lovlige, har haft en tydelig, positiv effekt, hvor ca. 70-75 procent af de besøgende på søgefunktionen FilmFinder.dk, der med SWC2 blev integreret i blokeringsskilte på ulovlige tjenester, kommer fra blokerede tjenester. (Read in English).

The Copyright Directive – Approaches to implementation in the EU countries

Marts 2020, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Denne video er produceret i forbindelse med RettighedsAlliancen og DI Digitals seminar omkring implementering af copyright-direktivet. Videoen danner, på baggrund af viden og best practices, et overblik over forskellige arenaer, hvor der bør lægges særligt fokus i implementeringen.

Designflyer – hvorfor originaler?

Februar 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

Designbranchen har fundet fælles fodslag i spredningen af budskabet om vigtigheden ved at vælge originalt design. I et samarbejde med RettighedsAlliancen lanceres derfor flyeren ”Hvorfor originaler?”, der informerer og guider brugere til at vælge originalt design frem for ulovlige kopier, samtidig med at den ruster forhandlere og andre til bedre at kunne svare på relevante spørgsmål om forskellen på originaler og kopier og konsekvenserne ved at købe kopierne. (Read in English).

Copyright-direktivet – onlineplatformenes rolle i at beskytte indhold DK

Oktober 2019, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Hør i denne video om forventninger og ønsker til den danske implementering af EU’s copyright-direktiv. RettighedsAlliancen, Facebook og Google fortæller her særligt om onlineplatformenes roller og ansvar.

’Skærmen fuckr med dig’ – digitalt undervisningsforløb om sikker adfærd på nettet

Juni 2019, Video af RettighedsAlliancen

Hør i denne video om erfaringerne med og tankerne bag undervisningsforløbet ’Skærmen fuckr med dig’. ’Skærmen fuckr med dig’ er et undervisningsforløb, der lærer folkeskoleelever omkring sikker og lovlig adfærd på internettet.

RettighedsAlliancens årsberetning 2018

April 2019, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens årsberetning for 2018 gør status på det ulovlige marked og danskernes adfærd på internettet. Samtidig giver årsberetningen et indblik i de værktøjer, vi bruger til at bekæmpe det ulovlige marked, og hvordan de udvikler sig. (Read in English).

Skærmen fuckr med dig 

Januar 2019, Udgivet af RettighedsAlliancen & Alinea

Denne flyer giver et hurtigt overblik over indholdet i læringsforløbet Skærmen fuckr’ med dig, der fremmer sikker adfærd på internettet hos elever i folkeskolens udskolingsklasser. Forløbet er opdelt i 4 kapitler, som alle introduceres i flyeren.

‘Skærmen fuckr med dig’ – et EU-støttet undervisningsprojekt

November 2018, Video af RettighedsAlliancen

I denne video bliver undervisningsforløbet ’Skærmen fuckr med dig’ præsenteret. Forløbet er målrettet folkeskoleelever, og i videoen her fortæller eleverne om nogle af de ting, de har lært om digital sikkerhed og ophavsret på internettet.

Bemærkninger til høring over Europa-Parlamentets (EP) holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked

Oktober 2018, Udarbejdet af RettighedsAlliancen

I dette høringsbidrag tilkendegiver RettighedsAlliancen sin holdning til ministerrådets forslag om en ny safe harbour-regel for Online Content Sharing Service Providers, som fx YouTube og Vimeo. RettighedsAlliancen mener, at en sådan regel ikke vil give rettighedshaverne bedre kontrol med deres værker på platformene, men at den vil blot medvirke til at understrege deres ansvarsfrihed. I stedet foreslås et øget fokus på platformenes eget ansvar for håndhævelse. 

RettighedsAlliancens direktør og kulturministeren fortæller om Share With Care

Oktober 2018, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Share With Care guider brugere fra ulovlige sider hen til de lovlige. Hør i denne video blandt andet daværende kulturminister Mette Bock fortælle, hvorfor dette er så vigtigt.

RettighedsAlliancens designmedlemmer fortæller om vigtigheden af partnerskaber

August 2018, Video af RettighedsAlliancen

I denne video fortæller to af RettighedsAlliancens designmedlemmer, hvordan de gennem samarbejde og netværk står stærkere sammen, i en branche hvor kriminelle bagmænd kopierer og sælger deres værker.

RettighedsAlliancens årsberetning 2017

April 2018, Udgivet af RettighedsAlliancen

Årsberetningen for 2017 opsummerer årets milepæle og udviklinger og udfordringer. Beretningen viser bl.a., at trafikken til ulovlige tjenester er i vækst, og at danskerne klikkede sig ind hele 596 millioner gange – en stigning på 36 procent ift. det foregående år. (Read in English).

Effektmåling af hjemmesideblokeringer i Danmark

Marts 2018, Udarbejdet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancen indsamler løbende data, der viser danskernes besøg til ulovlige online tjenester, der stiller film og tv-serier til rådighed uden rettighedshavernes samtykke. Dette notat giver indblik i data på danskernes brug af ulovlige tjenester samt data på effekten af hjemmesideblokeringer, der bl.a. viser et gennemsnitligt dyk i besøgsantal på 75 procent.

Høring vedrørende EU-Kommissionens meddelelse om ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme

November 2017, Høringssvar udarbejdet af RettighedsAlliancen til Erhvervsministeriet

I dette høringsbidrag til Erhvervsministeriet påpeger RettighedsAlliancen det nødvendige fokus på platformsansvar i arbejdet med at dæmme op for trafik og pengestrømme til ulovlige tjenester.

Høringsbidrag vedrørende nye vilkår for at have et .dk-domænenavn

August 2017, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til DK Hostmaster

I dette høringsbidrag til DK Hostmaster roser RettighedsAlliancen forslaget om en mere restriktiv identitetsvalidering i forbindelse med registrering af et .dk-domæne for sikre sig imod, at ulovlige tjenester oprettes på et dansk domæne. Derudover påpeges samtidig vigtigheden af at inspirere andre lande til at gøre en tilsvarende indsats, da IP-kriminalitet sjældent sker på .dk-domæner.

RettighedsAlliancens årsberetning 2016

April 2017, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens årsberetning for 2016 giver indblik i årets aktiviteter, mål og resultater – bl.a. politisager vedr. Popcorn Time og NextGen, blokeringer, nedtagninger og oplysningsinitiativer.

Redegørelse vedrørende status på private initiativer vedrørende ophavsretskriminalitet

Marts 2017, Redegørelse udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

Denne redegørelse til Kulturministeriet gør status på RettighedsAlliancens igangværende initiativer vedr. forebyggende arbejde, efterforskning og retsforfølgelse af IP-kriminalitet. Redegørelsen opridser bl.a. oplysningskampagner og retssager.  

Supplerende bidrag vedrørende status på forebyggelse, efterforskning og retsforfølgelse af ophavsretskrænkelser på internettet

Marts 2017, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

Dette er et supplerende bidrag til ”Redegørelse vedr. status på private initiativer vedr. ophavsretskriminalitet” ligeledes fra marts 2017. I supplementet tilføjes erfaringer fra det private, som kan tænkes ind i en strafferetlig sammenhæng.

Høringsbidrag vedrørende forslag til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

November 2016, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

I høringsbidraget kommer RettighedsAlliancen med bemærkninger til Kulturministeriets høring vedr. EU-kommissionens forslag til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (artikel 13) samt forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder vedr. online deling af radio og tv-programmer.  

Høringsbidrag vedrørende DIFOs rolle i bekæmpelsen af it-kriminalitet

August 2016, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Dansk Internet Forum

Dette høringsbidrag til Dansk Internet Forum (DIFO) giver udtryk for, at RettighedsAlliancen ser positivt på, at DIFO påtager sig en vigtig rolle i bekæmpelsen af IT-kriminalitet, og at vi gerne ser organisationen, via sin rolle som administrator af .dk-domæner, påtager sig en endnu mere aktiv rolle for at skabe tryghed om danske domæner og samtidig udstikke principper for håndtering af denne del af internettets infrastruktur.

Høringsvar vedrørende meddelelse om en tidsvarende, mere europæisk ramme for ophavsret

Januar 2015, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

I dette høringssvar til Kulturministeriet peger RettighedsAlliancen på nødvendigheden af et grænseoverskridende retssystem og samarbejder med internationale aktører, da piratkopiering på internettet per definition er grænseoverskridende.

Share With Care – håndbog om digital adfærd

April 2014, Udgivet af Kulturministeriet, Teleindustrien, Dansk Industri/ITEK og RettighedsAlliancen

Kulturministeriet, Teleindustrien, RettighedsAlliancen og DI ITEK blev i 2012 enige om sammen at søsætte kampagnen Share With Care. En oplysningsindsats, der både har til formål at styrke samarbejdet mellem interessenter og udbrede kendskabet til lovlige tjenester til forbrugerne. Denne håndbog er et koncentrat af de vigtigste erfaringer fra Share With Care-kampagnens første par år.

Hold dig opdateret

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få seneste nyt direkte i din mailboks. Du kan til hver en tid framelde det igen ved at bruge linket nederst i nyhedsbrevene.

Tak for din tilmelding!