RettighedsAlliancens publikationer

af | nov 15, 2023

Foto: Brandi Redd

De økonomiske konsekvenser af designkrænkelser

April 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

Denne analyse,foretaget af konsulenthuset CphFacilitation for RettighedsAlliancen, beskriver omfanget og konsekvenserne, herunder de samfundsøkonomiske, af designkrænkelser set fra rettighedshavernes oplevelser og vurderinger. Analysen viser blandt andet at 7 ud af 10 designere, som har oplevet at få deres design krænket, ikke vælger at anlægge sag.

Læs notat

Kodeks

Maj 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

Kodeks er det operationelle samarbejde, der danner grundlag for brug af samarbejdslisten til at afskære pengestrømme og trafik til en række problematiske hjemmesider. Tilslutning til Dialogforum og til Kodeks er åben for alle relevante udbydere af tjenester på internettet som f.eks. annoncevirksomheder, betalingstjenester, sociale platforme, søgetjenester og udbydere af ikke-offentlige net.

Læs kodeks

Vejledning om anvendelse af ophavsretsbeskyttet indhold til udvikling af kunstig intelligens

Maj 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne vejledning gives et kortfattet overblik over, hvordan virksomheder og institutioner kan anvende ophavsretsbeskyttet indhold lovligt til at træne kunstig intelligens.

Læs vejledningen

RettighedsAlliancens årsberetning 2023

April 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne årsrapport præsenterer RettighedsAlliancen et indblik i arbejdet der er foregået i 2023, samt status på det ulovlige marked. Der dykkes blandt andet ned i, hvordan kunstig intelligens har accelereret de digitale muligheder for at kopiere og distribuere indhold ulovligt.

Læs årsrapporten 2023

Økonomiske konsekvenser ved piratkopiering af studiebøger

Marts 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

Denne analyse, foretaget af konsulenthuset CphFacilitation for RettighedsAlliancen, viser, at bogbranchen og staten skønsmæssigt mistede 225 mio. kr. i 2022, på grund af piratkopiering af digitale studiebøger. Et omfang, der svarer til 31 % af det samlede studiebogsmarkeds årlige værdi. 

Se analysen

Studerendes anskaffelse af studiebøger

Marts 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne rapport, udarbejdet af Epinion for RettighedsAlliancen, undersøges udviklingen i ulovlig deling af digitale studiebøger blandt studerende. Blandt andet viser undersøgelsen, at på trods af at de studerende godt ved, at det er ulovligt, finder de det alligevel i høj grad acceptabelt at dele digitale studiebøger med venner og medstuderende

Læs rapporten

Se hovedresultaterne 

Rapport: Udvikling af Dialogforum

Januar 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne rapport afdækkes mulighederne for at udvide Dialogforum med nye mulige områder og aktører, samt at udvikle brugen af samarbejdslisten, med henblik på at øge effekten af Dialogforums formål om, at afskære pengestrømme og trafik til ulovlige tjeneste. Rapporten er støttet af Kulturministeriet og godkendt af styregruppen i januar 2024.

Læs rapporten

Brev til Digitaliseringsministeriet: Danske Rettighedshavere opfordrer til transparens ved udvikling af kunstig intelligens

Januar 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I anledning af, at forhandlingerne om AI Act er ved at gå ind i deres endelige fase, gentager RettighedsAlliancen og en række rettighedshavere i dette brev til digittaliseringsministeriet de tidligere opfordringer til den danske regering om at støtte, at der indføres krav om transparens i EU AI Act.

Læs brevet til Digitaliseringsministeriet 

Fælleserklæring fra danske rettighedsorganisationer om ophavsret og kunstig intelligens

Januar 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen og en række danske rettighedsorganisationer

I denne fælleserklæring står en række danske rettighedsorganisationer sammen og kommer med deres kommentarer til, hvordan lovgivningen bør indeholde forpligtelser for udviklere og udbydere af AI-tjenester til at være transparente med det indhold, som deres modeller er trænet på, samt hvad kilden hertil er. Ligeledes understreges vigtigheden af rettighedshavernes mulighed for at håndhæve deres rettigheder, når deres værker anvendes ulovligt.

Læs fælleserklæringen

RettighedsAlliancens høringssvar vedr. ændring af lov om ophavsret og lov om videregående kunstneriske uddannelser

Januar 2024, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette høringssvar kommer RettighedsAlliancen med sine bemærkninger til forslag om ændring af lov om ophavsret og lov om videregående kunstneriske uddannelser.

Læs høringssvaret

Brev til Kulturministeren: Beskyttelse af rettigheder i filmaftalen

September 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette brev til Kulturministeren opfordrer RettighedsAlliancen til at der afsættes 1. mio. årligt i den kommende filmaftale til RettighedsAlliancens arbejde, for at opretholde og styrke indsatsen for, at danske rettighedshavere kan beskytte deres rettigheder og kontrollere brugen af deres indhold.

Læs brevet til Kulturministeren

Brev til Rigspolitichefen: Opfølgning på henvendelse vedrørende behovet for fastholdelse af indsats for effektiv bekæmpelse af IPR-kriminalitet 

September 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette brev til Rigspolitichefen gentager Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Medier, Dansk Journalistforbund og RettighedsAlliancen deres overordnede tillid til Sektionen for Rettighedsbeskyttelse under NSK, og opfordrer til, at der fremadrettet og vedvarende sikres de nødvendige ressourcer til bekæmpelse af IPR-kriminalitet. 

Læs brevet til Rigspolitichefen

Brev til Digitaliseringsministeriet: Danske Rettighedshavere opfordrer til transparens ved udvikling af kunstig intelligens

September 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I anledning af, at den danske regering deltager i møde i Rådets Telecom Working Group of Council den 7. september, opfordrer RettighedsAlliancen og en række rettighedshavere i dette brev den danske regering til at støtte, at der indføres krav om transparens i EU AI Act.

Læs brevet til Digitaliseringsministeriet

Ministerbrev: Opfordring vedr. transparens i den kommende forordning om kunstig intelligens (EU AI Act)

Juli 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette brev til Digitaliseringsministeren, Erhvervsministeren og Kulturministeren kommer RettighedsAlliancen og en række rettighedshavere med en opfordring til den danske regering om at støtte, at der indføres en bestemmelse om transparens i EU AI Act, samt at udviklere af kunstig intelligens skal samarbejde med rettighedshavere om, at fjerne og forhindre ulovligt indhold fra kunstig intelligens tjenester.

Læs ministerbrevet

Udviklingen af kunstig intelligens – RettighedsAlliancens vigtigste budskaber

Juni 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette positionspapir argumenterer RettighedsAlliancen for en fornuftig og velovervejet regulering af kunstig intelligens, herunder, et behov for en effektiv transparenspligt, at rettighedshavere skal kunne forhindre, at brugere uploader ulovlige eksemplarer til AI-tjenester og mulighed for sikkerhedsscreening af træningsdata.

Læs positionspapiret

Studerendes anskaffelse af studiebøger

Maj 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne rapport, udarbejdet af Epinion for RettighedsAlliancen, undersøges udviklingen i ulovlig deling af digitale studiebøger blandt studerende. Blandt andet viser undersøgelsen, at knap halvdelen af alle studerende, der benytter sig af digitale studiebøger, anskaffer dem ulovligt. 

Læs rapporten

Se hovedresultaterne

 

RettighedsAlliancens høringssvar vedr. ændring af lov om ophavsret

April 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette høringssvar kommer RettighedsAlliancen med sine bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (gennemførsel af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked)

Læs høringssvaret

RettighedsAlliancens høringssvar vedr. ulovlig deling af liveindhold

Februar 2023, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette høringssvar kommer RettighedsAlliancen med sine bemærkninger til EU Komissionen om de kommende anbefalinger vedrørende ulovlig streaming af liveindhold, fx sportsbegivenheder.

Læs høringssvaret

Ophavsret: Hvorfor, hvad og hvordan?

December 2022, Udgivet i samarbejde mellem RettighedsAlliancen, UBVA, Copydan Tekst & Node, Copydan AVU-medier, UC Syd og Hans Reitzels Forlag/Gyldendal med støtte af Kulturministeriet og Dreyers Fond

Dette kompendie giver lærerstuderende basal viden om ophavsret, og hvad man må uden at krænke ophavsret, samt redskaber til at inddrage ophavsret i undervisningen. Bruges som en del af oplysningsprojektet TRAIN.

Læs kompendiet

Code of Conduct – revideret

September 2022, Aftale mellem RettighedsAlliancen og Teleindustrien

Code of Conduct, der er omdrejningspunktet for blokeringssamarbejdet mellem danske internetudbydere i Teleindustrien og RettighedsAlliancen, er blevet revideret for at kunne følge med udviklingen på det ulovlige marked. (Read in English).

Læs Code of Conduct

Studerendes anskaffelse af studiebøger

Juni 2022, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne rapport, udarbejdet af Epinion for RettighedsAlliancen, undersøges udviklingen i ulovlig deling af digitale studiebøger blandt studerende. Blandt andet viser undersøgelsen, at knap halvdelen af alle studerende, der benytter sig af digitale studiebøger, anskaffer dem ulovligt. 

Læs rapport

Se hovedresultaterne

Password sharing

April 2022, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne analyse, udarbejdet af Wilke for RettighedsAlliancen, undersøges omfanget af password sharing i Danmark.

Se hovedresultaterne

RettighedsAlliancens årsberetning 2021

April 2022, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne årsrapport præsenterer RettighedsAlliancen et indblik i arbejdet der er foregået i 2021, samt status på det ulovlige marked. Dette indebærer blandt andet nye værktøjer til at beskytte indhold på online delingsplatforme, vellykkede straffesager, samt en karakteristik at et ulovligt marked der tager nye former.

Læs årsrapporten 2021

RettighedsAlliancens årsberetning 2020

April 2021, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne årsrapport præsenterer RettighedsAlliancen et indblik i arbejdet der er foregået i 2020, samt status på det ulovlige marked. Der dykkes blandt andet ned i hvordan det lykkedes at lukke de sidste ulovlige tjenester forankret i Danmark.

Læs årsrapporten 2020

‘Del – Med Omtanke’ Digitalt undervisningsforløb

Januar 2021, Udgivet af RettighedsAlliancen

‘Del – Med Omtanke’ lærer folkeskolens 4., 5., og 6. klassetrin om at passe på sig selv og andre, når de færdes på nettet.  I denne film, produceret af Lommefilm, kan du møde en underviser og et par elever, der fortæller om deres oplevelser med at følge undervisningsforløbet og høre dem fortælle, hvad de har fået ud af det.

Se video

RettighedsAlliancens høringssvar vedr. implementering af Ophavsretsdirektivets artikel 17 

Januar 2021, Udgivet af RettighedsAlliancen

I dette høringssvar kommer RettighedsAlliancens med sine bemærkninger til Kulturministeriets forslag til implementering af EU-Kommissionens Ophavsretsdirektiv i dansk lovgivning med fokus på artikel 17 om platformsansvar.

Læs høringssvar

Studerendes anskaffelse af studiebøger

November 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne rapport, udarbejdet af Epinion for RettighedsAlliancen, undersøges det hvordan studerende anskaffer sig studiebøger. Blandt andet svarer 50 procent af de adspurgte studerende, som bruger digitale studiebøger, at de har anskaffet sig mindst én digital studiebog på ulovlig vis.

Læs rapport

Replika design 

November 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne analyse, udarbejdet af YouGov for RettighedsAlliancen, undersøges danskeres anskaffelse af replika design. Undersøgelsen viser blandt andet at 11% af danskerne har købt replika design inden for de seneste 5 år.

Se hovedresultaterne

RettighedsAlliancens årsberetning 2019

April 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

I denne årsrapport giver RettighedsAlliancen et dybdegående indblik i 2019’s arbejde, succeser og udfordringer, samt giver en status på og et dybere indblik i, hvilke udviklinger vi ser på det ulovlige marked og danskernes brug af det.

Læs årsberetningen 2019

Code of Conduct – revideret

Maj 2020, Aftale mellem RettighedsAlliancen og Teleindustrien

Code of Conduct, der er omdrejningspunktet for blokeringssamarbejdet mellem danske internetudbydere i Teleindustrien og RettighedsAlliancen, er blevet revideret for at kunne følge med udviklingen på det ulovlige marked. (Read in English).

Læs Code of Conduct

Share With Care – effektmålingsrapport

Marts 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens rapport gør status på Share With Care 2-samarbejdet, og belyser de effekter samarbejdet har haft på omfanget af ulovlig adfærd på internettet. Bl.a. viser rapporten, at fokus på kombinationen af blokeringer af ulovlige tjenester med synliggørelse af lovlige, har haft en tydelig, positiv effekt, hvor ca. 70-75 procent af de besøgende på søgefunktionen FilmFinder.dk, der med SWC2 blev integreret i blokeringsskilte på ulovlige tjenester, kommer fra blokerede tjenester. (Read in English).

Læs fuld rapport

The Copyright Directive – Approaches to implementation in the EU countries

Marts 2020, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Denne video er produceret i forbindelse med RettighedsAlliancen og DI Digitals seminar omkring implementering af copyright-direktivet. Videoen danner, på baggrund af viden og best practices, et overblik over forskellige arenaer, hvor der bør lægges særligt fokus i implementeringen.

Se video

Designflyer – hvorfor originaler?

Februar 2020, Udgivet af RettighedsAlliancen

Designbranchen har fundet fælles fodslag i spredningen af budskabet om vigtigheden ved at vælge originalt design. I et samarbejde med RettighedsAlliancen lanceres derfor flyeren ”Hvorfor originaler?”, der informerer og guider brugere til at vælge originalt design frem for ulovlige kopier, samtidig med at den ruster forhandlere og andre til bedre at kunne svare på relevante spørgsmål om forskellen på originaler og kopier og konsekvenserne ved at købe kopierne.

Se flyer 

Copyright-direktivet – onlineplatformenes rolle i at beskytte indhold DK

Oktober 2019, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Hør i denne video om forventninger og ønsker til den danske implementering af EU’s copyright-direktiv. RettighedsAlliancen, Facebook og Google fortæller her særligt om onlineplatformenes roller og ansvar.

Se video

’Skærmen fuckr med dig’ – digitalt undervisningsforløb om sikker adfærd på nettet

Juni 2019, Video af RettighedsAlliancen

Hør i denne video om erfaringerne med og tankerne bag undervisningsforløbet ’Skærmen fuckr med dig’. ’Skærmen fuckr med dig’ er et undervisningsforløb, der lærer folkeskoleelever omkring sikker og lovlig adfærd på internettet.

Se video

RettighedsAlliancens årsberetning 2018

April 2019, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens årsberetning for 2018 gør status på det ulovlige marked og danskernes adfærd på internettet. Samtidig giver årsberetningen et indblik i de værktøjer, vi bruger til at bekæmpe det ulovlige marked, og hvordan de udvikler sig. (Read in English).

Læs årsberetningen

Skærmen fuckr med dig 

Januar 2019, Udgivet af RettighedsAlliancen & Alinea

Denne flyer giver et hurtigt overblik over indholdet i læringsforløbet Skærmen fuckr’ med dig, der fremmer sikker adfærd på internettet hos elever i folkeskolens udskolingsklasser. Forløbet er opdelt i 4 kapitler, som alle introduceres i flyeren.

Se pjece

‘Skærmen fuckr med dig’ – et EU-støttet undervisningsprojekt

November 2018, Video af RettighedsAlliancen

I denne video bliver undervisningsforløbet ’Skærmen fuckr med dig’ præsenteret. Forløbet er målrettet folkeskoleelever, og i videoen her fortæller eleverne om nogle af de ting, de har lært om digital sikkerhed og ophavsret på internettet.

Se video

Bemærkninger til høring over Europa-Parlamentets (EP) holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked

Oktober 2018, Udarbejdet af RettighedsAlliancen

I dette høringsbidrag tilkendegiver RettighedsAlliancen sin holdning til ministerrådets forslag om en ny safe harbour-regel for Online Content Sharing Service Providers, som fx YouTube og Vimeo. RettighedsAlliancen mener, at en sådan regel ikke vil give rettighedshaverne bedre kontrol med deres værker på platformene, men at den vil blot medvirke til at understrege deres ansvarsfrihed. I stedet foreslås et øget fokus på platformenes eget ansvar for håndhævelse.

Læs bemærkninger 

RettighedsAlliancens direktør og kulturministeren fortæller om Share With Care

Oktober 2018, Seminarvideo af RettighedsAlliancen

Share With Care guider brugere fra ulovlige sider hen til de lovlige. Hør i denne video blandt andet daværende kulturminister Mette Bock fortælle, hvorfor dette er så vigtigt.

Se video

RettighedsAlliancens designmedlemmer fortæller om vigtigheden af partnerskaber

August 2018, Video af RettighedsAlliancen

I denne video fortæller to af RettighedsAlliancens designmedlemmer, hvordan de gennem samarbejde og netværk står stærkere sammen, i en branche hvor kriminelle bagmænd kopierer og sælger deres værker.

Se video

RettighedsAlliancens årsberetning 2017

April 2018, Udgivet af RettighedsAlliancen

Årsberetningen for 2017 opsummerer årets milepæle og udviklinger og udfordringer. Beretningen viser bl.a., at trafikken til ulovlige tjenester er i vækst, og at danskerne klikkede sig ind hele 596 millioner gange – en stigning på 36 procent ift. det foregående år. 

Læs årsrapporten

Effektmåling af hjemmesideblokeringer i Danmark

Marts 2018, Udarbejdet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancen indsamler løbende data, der viser danskernes besøg til ulovlige online tjenester, der stiller film og tv-serier til rådighed uden rettighedshavernes samtykke. Dette notat giver indblik i data på danskernes brug af ulovlige tjenester samt data på effekten af hjemmesideblokeringer, der bl.a. viser et gennemsnitligt dyk i besøgsantal på 75 procent.

Læs notat

Høring vedrørende EU-Kommissionens meddelelse om ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme

November 2017, Høringssvar udarbejdet af RettighedsAlliancen til Erhvervsministeriet

I dette høringsbidrag til Erhvervsministeriet påpeger RettighedsAlliancen det nødvendige fokus på platformsansvar i arbejdet med at dæmme op for trafik og pengestrømme til ulovlige tjenester.

Læs høringssvar

Høringsbidrag vedrørende nye vilkår for at have et .dk-domænenavn

August 2017, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til DK Hostmaster

I dette høringsbidrag til DK Hostmaster roser RettighedsAlliancen forslaget om en mere restriktiv identitetsvalidering i forbindelse med registrering af et .dk-domæne for sikre sig imod, at ulovlige tjenester oprettes på et dansk domæne. Derudover påpeges samtidig vigtigheden af at inspirere andre lande til at gøre en tilsvarende indsats, da IP-kriminalitet sjældent sker på .dk-domæner.

Læs høringsbidrag

RettighedsAlliancens årsberetning 2016

April 2017, Udgivet af RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancens årsberetning for 2016 giver indblik i årets aktiviteter, mål og resultater – bl.a. politisager vedr. Popcorn Time og NextGen, blokeringer, nedtagninger og oplysningsinitiativer.

Læs årsrapporten

Redegørelse vedrørende status på private initiativer vedrørende ophavsretskriminalitet

Marts 2017, Redegørelse udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

Denne redegørelse til Kulturministeriet gør status på RettighedsAlliancens igangværende initiativer vedr. forebyggende arbejde, efterforskning og retsforfølgelse af IP-kriminalitet. Redegørelsen opridser bl.a. oplysningskampagner og retssager. 

Læs redegørelse

Supplerende bidrag vedrørende status på forebyggelse, efterforskning og retsforfølgelse af ophavsretskrænkelser på internettet

Marts 2017, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

Dette er et supplerende bidrag til ”Redegørelse vedr. status på private initiativer vedr. ophavsretskriminalitet” ligeledes fra marts 2017. I supplementet tilføjes erfaringer fra det private, som kan tænkes ind i en strafferetlig sammenhæng.

Læs høringsbidrag

Høringsbidrag vedrørende forslag til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

November 2016, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

I høringsbidraget kommer RettighedsAlliancen med bemærkninger til Kulturministeriets høring vedr. EU-kommissionens forslag til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (artikel 13) samt forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder vedr. online deling af radio og tv-programmer.

Læs høringsbidrag

Høringsbidrag vedrørende DIFOs rolle i bekæmpelsen af it-kriminalitet

August 2016, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Dansk Internet Forum

Dette høringsbidrag til Dansk Internet Forum (DIFO) giver udtryk for, at RettighedsAlliancen ser positivt på, at DIFO påtager sig en vigtig rolle i bekæmpelsen af IT-kriminalitet, og at vi gerne ser organisationen, via sin rolle som administrator af .dk-domæner, påtager sig en endnu mere aktiv rolle for at skabe tryghed om danske domæner og samtidig udstikke principper for håndtering af denne del af internettets infrastruktur.

Læs høringsbidrag

Høringsvar vedrørende meddelelse om en tidsvarende, mere europæisk ramme for ophavsret

Januar 2015, Høringsbidrag udarbejdet af RettighedsAlliancen til Kulturministeriet

I dette høringssvar til Kulturministeriet peger RettighedsAlliancen på nødvendigheden af et grænseoverskridende retssystem og samarbejder med internationale aktører, da piratkopiering på internettet per definition er grænseoverskridende.

Læs høringsbidrag

Share With Care – håndbog om digital adfærd

April 2014, Udgivet af Kulturministeriet, Teleindustrien, Dansk Industri/ITEK og RettighedsAlliancen

Kulturministeriet, Teleindustrien, RettighedsAlliancen og DI ITEK blev i 2012 enige om sammen at søsætte kampagnen Share With Care. En oplysningsindsats, der både har til formål at styrke samarbejdet mellem interessenter og udbrede kendskabet til lovlige tjenester til forbrugerne. Denne håndbog er et koncentrat af de vigtigste erfaringer fra Share With Care-kampagnens første par år.

Se folder