RettighedsAlliancen

– En interesseorganisation, der skaber gode vilkår for de kreative brancher på internettet.

Foto: Em Be Khoc Nhe

Foto: John Schnobrich

Om RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, der kæmper for at beskytte de kreative branchers rettigheder og vilkår på internettet. Vi har en særlig tilgang til beskyttelse af rettigheder, fordi vi ved, at jura og håndhævelse ikke kan stå alene. Brugeradfærd er ikke alene styret af logik, men også af følelser og umiddelbare behov. Vi ved, at kriminelle bagmænd udnytter internettets muligheder i et omfang og en fart, der kræver handling, samarbejder og langt stærkere, tværfaglige og -institutionelle værktøjer, end retssystemet alene kan håndtere.

Foto: Gilaxia

Vores arbejde

Oplysning og kampagner

Vi laver kampagner og projekter, som gennem oplysning og motivation gør det attraktivt for brugere at agere lovligt og sikkert på internettet.

Samarbejder og initiativer

Samarbejder på tværs af sektorer og brancher er en hjørnesten i vores arbejde. Læs mere om vores samarbejder og de initiativer, de har afledt.

Jura og håndhævelse

Vores speciale er ophavsret. Læs mere om, hvordan vores juridiske arbejde centrerer sig både om retssager, blokeringer samt udvikling af rammerne for retssystemet.

Vores medlemmer

RettighedsAlliancens medlemmer består af både små og store virksomheder, organisationer og foreninger. De har alle det tilfælles, at de på den ene eller anden måde har rettigheder til indhold og produkter, som er beskyttet af immaterielle rettigheder. Vores medlemmer har sluttet sig sammen, fordi de ser en værdi i at have en fælles platform – politisk såvel, som juridisk og kommunikativt.

Foto: Denise Jans

Foto: Aneta Pawlik

Foto: Christin Hume

Sekretariatet

RettighedsAlliancens sekretariat varetager den daglige drift af organisationen. Vi er et lille kontor, beliggende på Vesterbrogade, hvor vi har et tæt samarbejde og kollegaskab. RettighedsAlliancens kombinerede tilgang til rettighedsbeskyttelse afspejles i sekretariatet, hvor vores allerstørste styrke ligger i vores vidtrækkende fagligheder og ekspertiseområder.