Vi er en interesseorganisation, som repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere

Vi arbejder på at påvirke processer og rammebetingelser, der former fair forretningsvilkår for vores medlemmers produkter og services på digitale platforme, med det formål at sikre fremtidigt virke og eksistens for IP-virksomheder. 

Målsætningen er at opnå en tilstand på internettet, der afspejler den, vi kender fra den fysiske verden, hvor det at stjæle opfattes som værende forkert og kan håndhæves, så det ikke kan betale sig at være kriminel – hverken som bruger eller bagmand.