Samarbejder

af | maj 1, 2020

Foto: Bill Oxford

En kerneopgave

En af vores vigtigste styrker i arbejdet med ophavsret er vores stærke nationale og internationale samarbejder, der udgør fundamentet for mange af vores projekter og kampagner.

For RettighedsAlliancen er vores nationale og internationale samarbejder en hjørnesten i arbejdet med ophavsret. Arbejdet med at fremme regulering på internettet er en fælles opgave, og ikke noget, som RettighedsAlliancen kan løfte alene. Derfor er det en kerneopgave for os at involvere aktører og ambassadører i arbejdet med at modvirke det ulovlige marked. Samarbejderne er ikke-kommercielle, mangeartede og forskellige, og nedenfor kan du se nogle af de organisationer, vi samarbejder med, ligesom du under vores arbejde kan læse mere om, hvilke projekter og kampagner de bl.a. er mundet ud i.

Foto: Stephane Mingot

Nogle af de organisationer, vi samarbejder med:

Foto: Rachael Henning

Vores arbejde

Efter at have arbejdet med håndhævelse af rettigheder på internettet i mere end 10 år har RettighedsAlliancen erfaret, at juridiske værktøjer alene ikke har den ønskede effekt. Kombineres juraen derimod med menneskelige motivationsfaktorer og forståelse af de digitale dynamikker, der gør sig gældende online, kan synergien ændre brugernes adfærd fra ulovlig til lovlig.

Foto: Chris Liverani