« Back to Glossary Index

Et initiativ hos Kulturministeriet, hvor RettighedsAlliancen sammen med en lang række aktører samarbejder om at skabe bedre vilkår for de kreative brancher på internettet.