« Back to Glossary Index

Byretten behandler straffesager som domsmandssager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og hvis anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder.