« Back to Glossary Index

National enhed for Særlig Kriminalitet. NSK håndterer sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet. NSK gik tidligere under betegnelsen SØIK