Bestyrelse

RettighedsAlliancens bestyrelse er valgt for en to-årig periode, der udløber ved den ordinære generalforsamling i 2020:

Christine Bødtcher-Hansen, Direktør, Danske Forlag (formand)

Neel Lykkegaard Andersen, Senior Jurist hos Filmret ApS, Producentforeningen

Kaspar Lindhardt, Juridisk Seniorkonsulent, Koda

Mads Kierkegaard Jørgensen, Head of Legal – Filmdistribution, Nordisk Film A/S

Sten Hansen, Sales Manager Denmark, PP Møbler

Maj Hagstrøm, Chefjurist, Dansk Skuespillerforbund

Michael Jensen-Gaard, Juridisk Seniorkonsulemt, IFPI

Morten Madsen, Chefjurist, Dansk Musiker Forbund

Henrik Faursby Ahlers, Leder af UBVA-sekretariatet, UBVA

Mads Nedergaard, Formand, FAFID