Foto: Arisa Chattasa

21 konkrete anbefalinger skal sikre de kreative erhverv

okt 30, 2018 | Analyse

30. oktober 2018
Regeringens ’Vækstteam for kreative erhverv’ har netop udgivet deres anbefalinger til at styrke de kreative erhverv i rapporten, ”Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv”. En rapport, der er resultatet af måneders arbejde med input fra relevante aktører, herunder RettighedsAlliancen.

Rapporten giver Vækstteamets bud på, hvad der skal til for at fremtidssikre Danmarks førende position inden for de kreative brancher. Den peger på fem indsatsområder, der bliver udmøntet i 21 konkrete anbefalinger. Anbefalingerne er stærke og konkrete tiltag, der er vigtige og visionære skridt i den helt rigtige retning mod et bæredygtigt kulturliv.

Rapporten fokuserer ikke mindst på håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder muligheden for myndighedsblokeringer og styrket samarbejde mellem myndigheder, rettighedshavere og internetudbydere og platforme som afgørende for at passe på værdien af de kreative brancher:

Iværksæt en indsats, der sikrer, at myndighederne langt hurtigere end i dag kan blokere hjemmesider med ulovligt immaterialretligt indhold, såsom musik og film, samt hjemmesider som krænker markedsføringsloven på sociale platforme,” Vækstteamets Anbefaling 11.

Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen fortæller:

”Det er meget positivt, at Vækstteamet har så stort fokus på håndhævelse af rettighedskrænkelser. Vi mener, at det er et essentielt tiltag, hvis vi skal sikre de kreative erhvervs vækstmuligheder på digitale platforme. Vækstteamets forslag om, at Regeringen giver IP-Taskforcen mulighed for at benytte administrative blokeringskendelser er et vigtigt tiltag, der kan gøre en stor forskel for virksomhedernes mulighed for at drive forretning med indholdsprodukter som fx film, og også for danske designprodukter.”

RettighedsAlliancen ser frem til Regeringens videre arbejde med anbefalingerne, og bistår gerne med yderligere input og samarbejde.

Læs rapporten