Foto: Thomas Tolstrup

Bestyrelsen ønsker Maria Fredenslund tillykke og markerer hendes store indsats for de danske rettighedshavere

apr 8, 2022 | Analyse

8. april 2022

Maria Fredenslund fylder rundt, og det er en god anledning til at tage et kig på den rejse, som RettighedsAlliancen med Maria har været på for at sikre rettigheder på nettet. Det er nemlig ikke gået stille for sig i de syv år, Maria har stået i spidsen for RettighedsAlliancen. 

Maria har dygtigt navigeret rettighedshaverne igennem en periode, hvor internettet var aktivistisk. Parolen ”information wants to be free” levnede ikke plads til sondringer mellem information, som internettets brugere helt legitimt kunne dele gratis, og værker, som skuespillere, filmproducenter, forlag, forfattere, musikere, pladeselskaber, designere og møbelproducenter har investeret deres tid og ressourcer i. 

De kreative og kunstneriske erhverv stod i første række, da internettets brugere opdagede, hvor let det var at dele musik og film – uden at betale. Og der gik lang tid, før der kom en bred samfundsmæssig accept af, at internettet var kommet for at blive, og allerede var en integreret del af det øvrige liv, og der derfor var behov for regulering. Det forstod Maria hurtigt. 

Maria fik sin advokatuddannelse hos Johan Schlüter, hvor hun fik ansvaret for det, der dengang hed AntiPiratGruppen. Maria så et behov for en anden tilgang og retorik, hvad angik beskyttelse af rettigheder på internettet. Hun grundlagde derfor RettighedsAlliancen, som i 2015 blev en uafhængig interesseorganisation, hvor rettighedshavere sammen kæmper for anerkendelse og beskyttelse af rettigheder på internettet.

Sammen med RettighedsAlliancen har Maria været spydspids for en udvikling fra et internet, som var ”det vilde vesten”, hvor både myndigheder og rettighedshavere stod uden for indflydelse, til, at det i dag er helt legitimt at regulere og sanktionere i det digitale univers.  

Det har ikke været nemt. Tværtimod har det været en lang sej kamp gennem en tid, hvor der blev set skævt til RettighedsAlliancen og hvor rettighedshavernes sag blev set som en trussel mod idealet om det frie internet som forudsætning for ytringsfrihed. Her har Maria Fredenslund med utrættelig drivkraft og ambitioner drevet en udvikling, hvor rettighedsbeskyttelse er på dagsordenen, og hvor RettighedsAlliancen er en anerkendt og respekteret organisation, som der lyttes til, og som har været bannerfører for ikke alene den danske men også den internationale udvikling af håndhævelsesmulighederne for kreativt indhold på internettet. 

Med RettighedsAlliancen har Maria formået at samle – og holde sammen på – de kunstneriske og kreative mennesker og erhverv, som lever af at skabe musik, film, bøger og design af høj kvalitet, i kampen mod de fælles udfordringer med piratkopiering. Hun har været eminent til overfor beslutningstagere at få kommunikeret, at hvis vi fortsat vil have musik, film, litteratur og design af høj kvalitet, så er der behov for beskyttelse og regulering.

Hun har vedholdende holdt fast i vigtigheden af håndhævelse ved at tage dialog med politikere og embedsmænd, myndigheder og relevante aktører, og samlet teleudbydere, Kulturministerium, rettighedshavere og platforme i udviklingen af fælles løsninger og initiativer som Share With Care og Code of Conduct. Det har været afgørende, at fokus blev flyttet væk fra ”løftede pegefingre” og hårde trusler, til at handle om de generelle samfundsnormer og konsekvenser ved piratkopiering. 

Maria har, med en stor retfærdighedssans, sat sig for at ændre den grundlæggende opfattelse af internettet, så kunstneres rettigheder kan beskyttes og håndhæves, og så internettet samtidig bliver et sikkert sted at færdes. Hun har drevet en udvikling frem mod politisk konsensus om at prioritere rettigheder og sikre effektive håndhævelsesværktøjer, som beundres i hele verden. Hun har medvirket til, at vi har et politi, som i dag både besidder kompetencer og ressourcer til at håndhæve krænkelser af rettigheder, og hun er gået forrest i presset på tech-giganter for at etablere et konkret ansvar hos platformene for at sikre mod, at brugerne deler ulovligt indhold. 

Dette er en indsats, som har været en afgørende faktor for, at regulering af internettet er gået fra at være kunstnernes og de kreative erhvervs eget anliggende til at være en opgave for hele samfundet, og det har skabt fundamentet for, at rettigheder i dag kan beskyttes konkret og effektivt via direkte håndhævelsestiltag, som for få år tilbage var utænkelige. 

Vi er derfor mange, der gerne vil takke Maria for hendes bidrag til, at vi i dag møder politisk forståelse og opbakning, og for at danske rettighedshaveres indhold har de bedste håndhævelsesmuligheder i verden – også når det ligger på internettet.

Generalforsamling og forårsreception 2022

Den 28. april kl. 16.00 afholder RettighedsAlliancen forårsreception, hvor vi fejrer Maria Fredenslund. Det sker i forlængelse af RettighedsAlliancens generalforsamling kl. 14.30-16.00, hos Nordisk Film.