Foto: Jacqueline Kelly

Brev til Rigsadvokaten

apr 1, 2016 | Analyse

1. april 2016

København, den 10. marts 2016

Opfølgning på straffesager om IPR-kriminalitet

Som I ved, har vi i RettighedsAlliancen arbejdet for, at IPR-kriminalitet får et prioriteret fokus, og herunder at politi og anklagere får bedre hånd om IPR-sagerne. Vi oplever, at distribution af piratkopier i stadig omfattende grad bruges som platform og indtægtskilde for kriminelle.

Vi har oplevet, at vores bekymringer er blevet imødekommet i Rigsadvokatens initiativer fra 2013, senest fulgt op af en evaluering i 2015 med forslag til forbedringer.

Vi skriver nu, fordi vi ikke kan se positive resultater, hvad angår den konkrete håndtering af IPR-sager, som vi var stillet i udsigt. Vi kan ikke se ændringer eller positive resultater af den strukturelle omorganisering. Og vi kan heller ikke få øje på nogen effekt af den proklamerede ”prioritering af IPR-sager”.

Vi oplever, at dette skyldes en manglende prioritering fra Rigsadvokaten, og det er derfor, vi nu skriver.

Vi er meget interesserede i at høre, hvad I oplever. Vi vil meget gerne høre om videreførelsen af de initiativer som I igangsatte i 2013. Vi hørte senest Rigsadvokaten referere til IPR-sagerne som ”højt prioriterede” på et møde i Kulturministeriet som opfølgning på Filmforliget den 20. oktober 2015.

Selvfølgelig skyldes vores interesse en dyb bekymring for, om ”den høje prioritering” af IPR-sagerne er, og vil være, en realitet. Der er fra vores side et akut behov for at se konkrete resultater i form af sager, der håndteres, samt en meget tydelig kommunikation fra myndighederne om, hvad der er ulovligt på internettet.

Derfor vil vi meget gerne mødes for at drøfte ovenstående og vi ser frem til at høre fra jer angående et møde.