Foto: Ricardo Gomez Angel

Danmarks nye designnævn vil sikre hurtigere sagsbehandling

nov 17, 2020 | Analyse

17. november 2020

Fredag blev et nyt dansk designnævn annonceret. Et nævn, der vil bidrage positivt i kampen mod de ulovlige kopier ved bl.a. at sikre hurtigere sagsbehandling.

Fredag udsendte Dansk Industri en pressemeddelelse, der annoncerede, at Danmark får et designnævn:

”Foreningens (Foreningen Designnævnet, red.) bestyrelse vil nedsætte et fagligt ”tvistnævn”, Designnævnet. Nævnet skal, på en enkel og hurtig måde, håndtere juridiske konflikter vedrørende krænkelse af arkitektur, design og kunsthåndværk,” står der i pressemeddelelsen.

I beskrivelsen af Designnævnet lægges der vægt på, at nævnet bliver partsuafhængigt for derved at sikre, at dets udtalelser bliver så stærke, at ingen vil bringe sagerne videre til det ordinære retssystem efter, der er afgivet udtalelse.

Med Designnævnet bliver det nemlig muligt at få en uvildig undersøgelse af, om andre uberettiget udnytter ens designprodukt. Den forventede tyngde af nævnets udtalelser på baggrund af undersøgelserne ser RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, som en stor styrke i bekæmpelsen af de ulovlige kopier:

”Det vil blive væsentligt nemmere for den enkelte designproducent at vælge sine kampe, og dermed undgå unødige omkostninger ved lange og dyre retssager. I forlængelse heraf vil nævnets udtalelser formentlig lette presset på domstolene og sikre en hurtigere sagsbehandling for de producenter, der rent faktisk har en sag på deres hænder,” forklarer hun og fortsætter:

”På andre ophavsretlige områder, som film og serier, ser vi, at der er akut behov for meget hurtigere processer end de nu værende langvarige civile domstolssager, hvis fx vi i RettighedsAlliancen skal kunne skride hurtigere ind på vegne af vores medlemmer. Det samme gør sig gældende på designområdet, og derfor byder vi ethvert initiativ, der kan lette sagsbehandlingstiden, velkommen”.

Læs hele Dansk Industris pressemeddelelse her.