Foto: Rodion Kutsaev

Dansk erhvervsliv ønsker en IPR-task force

apr 9, 2013 | Analyse, Samarbejder

9. april 2013

Rettighedshavere og erhvervsliv har et fælles ønske om en styrket indsats mod den voksende kopikriminalitet.

Derfor opfordrer industrien i Danmark på tværs af brancher til at oprette en specialenhed inden for politiet, som er dedikeret til at håndtere sager med ulovlig kopiering af danske patenter, varemærker, produkter og design:

En såkaldt IPR-task force.

Dansk Industri, Dansk Erhverv, STOP/Nordic Content Protection, DACG og RettighedsAlliancen har i dag udsendt en pressemeddelse, hvor vi forklarer, hvorfor det er nødvendigt at oprette en IPR-task force inden for politiet.

Læs pressemeddelelsen.

Handel med kopiprodukter truer det danske erhvervsliv

Kopikriminalitet er en meget lukrativ forretning for organiserede kriminelle, fordi fortjenesten er stor, og risikoen for at blive fanget er lille.

Det skader danske kunstneres og virksomheders indtjening og brands samt deres mulighed for at investere penge i innovation og udvikling.

Politi og retssystem er ikke gearet til kopikriminaliteten

I dag er politiet ikke organiseret på en hensigtsmæssig måde i forhold til at håndtere handel med kopiprodukter. Kopierne distribueres ofte via internettet og over landegrænser, og sagerne er juridisk og teknisk komplicerede.

En central IPR-task force kunne koncentrere de nødvendige kompetencer ét sted og dermed håndtere sagerne mere effektivt end de enkelte politikredse. Det ville spare ressourcer og ville bedre begrænse kopikriminaliteten.

Kræver særlige kompetencer og en særlig operativ tilgang

Leder af RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, udtaler: ”Onlineforretninger er en væsentlig del af hverdagen for vores medlemmer i de kreative brancher, men desværre er retssystemet ikke fulgt med. Håndtering af organiseret økonomisk IPR-kriminalitet på internettet kræver særlige kompetencer og en særlig form for operativ tilgang, hvor politiet er til stede på internettet. Politikredsene har ikke i dag dedikerede ressourcer til området, men skal ved hver anmeldelse sætte sig ind i det omfattende område for at kunne løfte opgaven. Det er ekstremt tidskrævende, og derfor bliver denne form for kriminalitet ofte nedprioriteret.”