Foto: Johannes Plenio

Dansk tilgang til bekæmpelse af ulovlige tjenester fremhæves af franske myndigheder

maj 14, 2020 | Publikationer

14. maj 2020

Den franske myndighed HADOPI, der er ansvarlig for at bekæmpe rettighedskrænkelser på internettet, har udgivet rapporten Anti-piracy strategies of cultural and sports content.  Rapporten bidrager med inspiration til andre landes arbejde på området og anbefaler blandt andet Danmarks håndtering af ulovlige tjenester

Udfordringer med bekæmpelse af det ulovlige marked er ikke blot et nationalt anliggende – men et globalt. Derfor giver franske HADOPI med rapporten Anti-piracy strategies of cultural and sports content, et overblik over håndteringen af ulovlige tjenester i en række lande i og uden for EU.

RettighedsAlliancen har samarbejdet med HADOPI om rapporten, der, foruden at skabe overblik, kan bidrage som inspiration til yderligere at skærpe indsatsen i de enkelte lande. F.eks. giver det for Danmark mening at kigge på Englands brug ikke kun af DNS- men også af de såkaldte IP-blokeringer, der gør det muligt at blokere ulovlig live-streaming af bl.a. TV og sport. Yderligere er det relevant at kigge på Italiens indførelse af myndighedsblokeringer, der hurtigt og effektivt gør det muligt at pålægge et stort antal blokeringer.

Men mange af de værktøjer, som rapporten vurderer, er vigtige i bekæmpelsen af det ulovlige marked – bl.a. blokering og brugeroplysning, anvendes allerede i Danmark. Derfor fremhæves den danske model som værd at stræbe efter – særligt samarbejdet om blokeringer mellem RettighedsAlliancen, myndighederne og internetudbyderne.

Blokering og oplysning

Med bl.a. Danmark, men også England og Italien som foregangslande peger rapporten også på nødvendigheden af en højere grad af strømlining for tilgange og værktøjer på internationalt plan. Det ulovlige marked er en global udfordring, der er kendetegnet ved et gennemgribende og grænseløst økosystem: administratorer af ulovlige tjenester er ofte baseret i udlandet og drager fordel af nogle landes mildere lovgivning, og kan dermed udføre deres aktiviteter ukontrolleret

Målet med HADOPI rapporten er derfor at inspirere til en koordineret international indsats med ensartede løsninger og effektive forebyggelsesstrategier på tværs. Rapporten peger nemlig på en række konkrete udfordringer, de kreative brancher står overfor lige nu: Stigningen af ulovlig streaming ved brug af alternative DNS-tjenester og udfordringer med at sikre at blokerede tjenester forbliver blokerede, og ikke dukker op under nyt domænenavn

Derfor er det vigtigt, at de forskellige lande optimerer deres indsatser ved at drage inspiration af bl.a. de danske fremgangsmetoder, hvad angår både samarbejder, blokeringer og brugeroplysning, og at vi Danmark ligeledes bruger erfaringer og fremgangsmåder fra andre lande for at videreudvikle vores egne indsatser.

Læs den fulde rapport her.