Foto: Andrew Neel

Danske studerende ser stort på ulovlig deling af studiebøger

jun 13, 2022 | Analyse

13. juni 2022

Ulovlig deling af studiebøger er både udbredt og accepteret iblandt de danske studerende. Løsningerne skal findes i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Når de studerende ved landets videregående uddannelser skal skaffe studiebøger fra pensum, benytter mange sig af ulovlige pdf-filer, i stedet for at svinge dankortet i boghandlen. Hele 48 % af de studerende, der benytter digitale studiebøger, anskaffer dem ulovligt. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion, som er udarbejdet for RettighedsAlliancen. Undersøgelsen blev offentliggjort ved RettighedsAlliancens litteraturseminar onsdag den 8. juni, hvor forlag, forfattere, boghandlere og repræsentanter fra landets videregående uddannelser deltog. 

Læs Epinions rapport: “Studerendes anskaffelse af studiebøger 2022” her (uddrag)


Digitale studiebøger bliver typisk delt eller solgt ulovligt via pdf-filer, der stammer fra indscannede fysiske eksemplarer, e-bøger eller Nota-filer, som er forbeholdt studerende med læsevanskeligheder. Filerne bliver efterfølgende delt i Facebookgrupper og -Messenger, Google Drive, Dropbox, intranet, via mail eller USB-stik. Størstedelen af den ulovlige deling foregår mellem venner og studiekammerater, men også tutorer og undervisere deler i nogen grad studiebøger ulovligt med de studerende. 

Oplysning kan ikke stå alene 

RettighedsAlliancen har længe udbredt viden om reglerne for kopiering af studiebøger, bl.a. gennem kampagnen Os Der Elsker Viden. Dog viser erfaring og undersøgelsens resultater, at manglende viden kun bærer en del af årsagen til, at de studerende anskaffer sig digitale studiebøger ulovligt. 68 % af de studerende ved, at det er ulovligt at dele digitale studiebøger uden tilladelse fra rettighedshaverne, og 44 % er blevet oplyst om reglerne af deres uddannelsesinstitutioner. Det er udtryk for, at de studerende ikke overvejer de potentielle konsekvenser ved ulovlig deling, både hvad angår personlige risici for at blive straffet, men også at det medvirker til at undergrave det økonomiske og faglige grundlag for produktion af dansk studie- og faglitteratur i fremtiden. 

Undersøgelsen viser desuden, at den ulovlige deling har rod i en række uhensigtsmæssige normer, som præger kulturen i blandt de studerende. 68 % finder det acceptabelt, hvis en studerende deler en digital studiebog ulovligt med en ven eller medstuderende. Den sociale accept af ulovlig deling betyder, at mange studerende uhensigtsmæssigt opfatter dette som en vennetjeneste og en nem måde at spare på. Derfor er det afgørende, at oplysning krydres med konkrete initiativer, som ændrer de grundlæggende normer bag de studerendes ulovlige forbrug.

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og rettighedshavere er løsningen

Det kræver en væsentlig kulturændring, hvis de danske studerende skal ændre adfærd. Her skal løsningerne findes gennem et tæt samarbejde mellem landets videregående uddannelsesinstitutioner, forlag og forfattere. Ved onsdagens litteraturseminar blev der udvekslet erfaringer og ideer mellem rettighedshavere og repræsentanter fra uddannelserne. Det glæder RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund:

”I forbindelse med litteraturseminaret, har vi mødt et stort engagement og opbakning fra landets uddannelsesinstitutioner. Det har været overvældende at se dialogen udfolde sig mellem uddannelserne og rettighedshavere, og det viser, at der ligger et stort potentiale i at finde løsninger i fællesskab. Det har lagt grobund for et tættere samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner, som vi glæder os til at tage fat på i nærmeste fremtid.”