Foto: Taylor Vick

De sidste danske pirattjenester er lukket og slukket

jan 5, 2021 | Analyse

5. januar 2021

Danmarks sidste tilbageværende ulovlige pirattjenester, Asgaard og ShareUniversity, er lukket ned. Dermed er der sat punktum for ulovlige tjenester forankret i Danmark, men en kerne af inkarnerede brugere kræver yderligere indsats. 

Nedlukningen af de to tilbageværende ulovlige tjenester Asgaard og ShareUniversity vidner om, at RettighedsAlliancens mere end 10 års dedikerede arbejde med bekæmpelse af ulovlige tjenester har båret frugt: De dansk forankrede tjenester er lukket og slukket. 

Efter SØIK’s aktion mod DanishBits og NordicBits i oktober rykkede et stort antal brugere videre til de to resterende danske ulovlige tjenester, Asgaard og ShareUniversity, som begge oplevede et voldsomt boost i antallet af besøgende. Asgaard blev med sine 1.5 millioner besøg i november den største tilbageværende danske pirattjeneste, hvor ulovlig deling af mere end 18.000 forskellige filer, som danske nyhedsartikler, bøger og film, fandt sted.  

Asgaards status som den største danske ulovlige tjeneste blev dog kortvarig, da de kort før jul valgte at lukke ned med en meddelelse om, at de ikke turde fortsætte deres aktiviteter, da RettighedsAlliancen var opmærksom på dem i kølvandet af SØIK’s indgreb i DanishBits og NordicBits-sagerne. Herefter var den eneste tilbageværende danske tjeneste ShareUniversity, som dog også valgte at lukke ned allerede dagen efter, da konsekvenserne ved at drive en ulovlig tjeneste blev tydelig med nedlukningen af de andre sider.  

Dermed lukkede den sidste danske pirattjeneste til stor tilfredshed hos RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund:  

“Vi har arbejdet ihærdigt for at komme ulovlige tjenester med rod i Danmark til livs. At det nu er en realitet, at der for første gang ikke findes nogle danske ulovlige tjenester, er frugten af mere end 10 års dedikeret arbejde og en kæmpe sejr for de danske rettighedshavere,” siger hun og tilføjer: 

“Samtidig er vi selvfølgelig opmærksomme på, at der løbende kan opstå nye mindre pirattjenester, som vil forsøge at finde rodfæste. Men det er vores klare forventning, at vi med disse seneste udviklinger, har fået sat endegyldigt punktum for de dansk forankrede ulovlige tjenester.” 

SØIK retter blikket mod inkarnerede brugere   

Nedlukningen af den danske scene for deling af ulovligt indhold har dog ikke medført, at alle brugerne er forsvundet. RettighedsAlliancen er opmærksomme på, at inkarnerede brugere er rykket mod udenlandske tjenester, hvor de fortsætter deres ulovlige forbrug. Derfor er det vigtigt med et øget fokus på disse inkarnerede brugere, også kaldet ‘heavy users’, der benytter ulovlige tjenester og velvidende udgiver, distribuerer og forbruger ulovligt indhold.    

Her er indsatsen fra SØIK’s IP-Taskforce central, og RettighedsAlliancen direktør, Maria Fredenslund, understreger vigtigheden af, at der bliver fulgt op på brugernes ansvar ift. ulovlig adfærd, som SØIK også understregede det i deres pressemeddelelse vedr. DanishBits og NordicBits-sagen: 

“Det er enormt vigtigt, at Taskforcen fortsætter sit gode arbejde, og nu sætter fokus ind på de inkarnerede brugere, der konstant søger nye veje til at dele ulovligt indhold. Taskforcen har allerede vist sig enormt effektiv og gennemslagskraftig i lukningen af de ulovlige tjenester, og vi kan se på de forskellige platforme, at det giver genklang hos brugerne,” siger hun. 

Deling af film og andet indhold er alvorlige lovovertrædelser 

Det øgede fokus på de inkarnerede bruger, der i stor stil forbruger og deler ulovligt indhold, er vigtigt ift. at cementere alvoren i ulovlig deling og de konsekvenser det har for rettighedshaverne.    

Danske nyhedsartikler, bøger, film og serier er yderst eftertragtede på pirattjenesterne, og eksempelvis blev den danske spillefilm “Druk” tilgængeliggjort ulovligt på Asgaard og ShareUniversity, før den planlagte officielle digitale udgivelse. Det har mærkbare konsekvenser for filmens nyhedsværdi på de lovlige streamingtjenester og dermed for alle rettighedshaverne bag. 

Derfor er det i høj grad en skærpende omstændighed, når eksempelvis film gøres tilgængelige på ulovlige netværk, før deres officielle udgivelse, og det kan få alvorlige konsekvenser for de personer, der tilgængeliggør dem ulovligt, i form af både straf og erstatningskrav.   

Den øgede fokus på brugernes ansvar er også på linje med regeringens vækstinitiativer, som blev præsenteret i 2019.