Foto: Bank Phrom

Debatindlæg: Hurtigere blokeringer af ulovlige tjenester er en tiltrængt håndsrækning til filmbranchen

apr 29, 2020 | Analyse, I medierne, Samarbejder

29. april 2020

Følgende blev bragt som et debatindlæg i Børsen under overskriften “Krisen presser filmbranchen” den 29. april 2020.

Af direktør Jørgen Ramskov, Producentforeningen og direktør Maria Fredenslund, RettighedsAlliancen

Lukkede biografer, indstillede produktioner og aflyste filmfestivaler har fået filmbranchen til at holde vejret. Covid-19 krisen presser økonomien, og selvom krisen har budt på vækst i brugen af streamingtjenester, er stigningen desværre ikke begrænset til lovlige tjenester.

En vurdering fra det engelske analyseinstitut MUSO beskriver et dramatisk fald i indtægter, som følge af ulovligt forbrug, for filmbranchen verden over, hvilket er på linje med, hvad vi forventer vil ske i Danmark. Derfor gør filmbranchen sammen med RettighedsAlliancen en ihærdig og intensiveret indsats for at dæmme op for de ulovlige tjenester gennem det mest effektive værktøj: blokeringer.

Desværre er blokeringer i dag en forholdvis langsommelig proces, og selvom der i maj 2019 blev lanceret en række initiativer til at bekæmpe ulovlig streaming gennem netop gennem blokeringer, må vi konstatere, at de endnu ikke har materialiseret sig.

Krisen betyder et stort tab i indtægter for producenter og kunstnere – et tab der øges, når brugerne streamer ulovligt. Det understreger, hvor vigtigt det er, at ulovlige sider og tjenester med film og serier lukkes hurtigt ned med blokeringer, og at myndighederne kommer på banen med nogle klare budskaber til danskerne om, at det har konsekvenser at bruge film og serier ulovligt på nettet.

En hurtigere domstolsbehandling og centralisering af ekspertisen ét sted, i én retskreds, som hurtigt kan behandle anmodninger om blokering, vil være en vigtig håndsrækning til film- og tv-branchen. Samtidig bør der åbnes for, at myndighederne gør brug af det privates ekspertise i form af ’trusted notifiers’, og ultimativt bør det, i lyset af det øgede pres på domstolene, også vurderes, om relevante myndigheder ikke bør have adgang til at pålægge blokeringer.

Tiltagene vil ikke alene være en oplagt håndsrækning til en presset branche nu og her, men vil trække positive effekter langt ind i tiden efter krisen, ved at få rettet op på den økonomisk undergravende vækst i brugen af ulovlige tjenester. Producentforeningen og RettighedsAlliancen opfordrer derfor til, at krisen ses som et wakeup-call til at få Regeringens allerede planlagte vækstinitiativer indført hurtigst muligt.

Læs indlægget i Børsen online her.