Foto: Bill Oxford

Dialogforum er et vigtigt redskab i kampen mod ulovlige tjenester

feb 23, 2022 | Events

23. februar 2022

Invitation til møde

Kulturministeriets Dialogforum samler annoncører, rettighedshavere, medier, betalings-formidlere m.fl. om at bekæmpe ulovligt indhold på internettet. Deltagerne samarbejder om at afskære pengestrømme til ulovlige tjenester ved eksempelvis at sørge for, at der ikke utilsigtet annonceres på eller overføres penge til ulovlige tjenester. RettighedsAlliancens medlemmer inviteres nu til at deltage i det kommende møde i Dialogforum.

RettighedsAlliancen er en hovedkraft i Dialogforum og det tilhørende Kodex, der udspringer af det arbejde i Kulturministeriets Dialogforum for begrænsning af ulovligt indhold på internettet, der på initiativ af Kulturministeriet og RettighedsAlliancen blev indledt i 2013.

Dialogforum har samlet en bred kreds af relevante aktører om at indgå i den fælles Kodex-aftale og dermed forpligtige sig til at benytte den såkaldte Samarbejdsliste, der oplister de ulovlige tjenester, der ikke skal annonceres på eller sendes penge og trafik til.

Kulturministeriet har nu indkaldt til det første møde i Dialogforum siden december 2019 hvor et revideret Kodex blev vedtaget, som omfatter alle relevante transaktioner med ulovlige tjenester – annoncer, anmeldelser, pengeoverførsler mv.

Mødet finder sted fredag d. 11. marts kl. 13.00 – 15.00 hos Kulturministeriet hvor nye deltagere vil blive præsenteret, ligesom der vil blive udvekslet erfaringer om brug af Samarbejdslisten. Deltagerne vil endvidere blive opdateret på, hvilke udviklinger af Dialogforum og Kodex/Samarbejdslisten, der arbejdes på.

RettighedsAlliancen repræsenterer medlemmerne på mødet, men skal opfordre til at medlemmerne også deltager og bakker op bag indsatsen for at gøre Internettet til et mere lovligt sted.  

Deltagelse i mødet kan ske ved mail til Julia Katinka Løcke på jkl@kum.dk, senest onsdag d. 2. marts kl. 16.00.

Hvis der er spørgsmål, bedes de rettet til Allan Bartroff fra RettighedsAlliancen på allan.bartroff@rettighedsalliancen.dk

Dagsorden

  1. Velkomst / KUM
  2. Dagsorden og formål med møde / KUM
  3. ’Tour de table’ med præsentation af eksisterende og nye deltagere / alle
  4. Kort genopfriskning af mål og ramme for Kodex / Fungerende Kodex-Forretningsudvalg ved Maria Fredenslund
  5. Valg af deltagere til Styregruppe (maks. 8 personer). Styregruppen udpeger efterfølgende Forretningsudvalg (maks. 3 personer) jf. Kodex / KUM og alle
  6. Kodex og Samarbejdslisten – et brugerperspektiv / Peter Loell, Hearts & Science Communication
  7. Status for brug af samarbejdslisten – eventuelle vanskeligheder fra alle (relevante) deltagere /alle 
  8. Hvilke behov ser deltagerne for videreudvikling af Kodex/Samarbejdsliste. Oplæg fra Kodex-Forretningsudvalg om bl.a. mulighed for automatisk hentning af liste. / Fungerende Forretningsudvalg, Maria Fredenslund og alle
  9. Promovering af Kodex nationalt og internationalt f.eks. EU / Fungerende Kodex-Forretningsudvalg
  10. Eventuelt