Foto: Ah Life

Digitale Dinosaurer og hverdagens helt almindelige internetforbrugere

okt 13, 2015 | Analyse

13. oktober 2015

Internetbrugerne mener i dag, at det er rimeligt at håndhæve rettigheder på internettet. I RettighedsAlliancen har vi fulgt blokeringen af 19 sites her i starten af september, lukningen af Popcorntime-hjemmesiderne[1], og dommen over Invertu-bagmændene[2].Aktioner, som vi står bag. På trods af den relativt omfattende presseomtale på tv og i aviserne, var det næsten kun de sædvanlige tre på Twitter, der slog sig i tøjret med lidt spydig, men ufarlig kritik. Håndhævelse er ikke længere en krænkelse af ’internetbrugernes ret til at kommunikere med hinanden’.

Vi følger også udviklingen I effekten af og debatten om de breve med bøder, som nogle virksomheder sender ud til brugere af Popcorn Time.[3] Disse breve har skabt lidt røre, og det vender vi tilbage til.

De seneste mange blokeringer får overhovedet ikke nogen negativ brugerrespons, selv om vi vurderer, at flere hundrede tusinder er stødt på dem. Lukningen af Popcorn Time-siderne har heller ikke holdt nogen danskere vågen om natten, selv om man på internationalt plan interesseret følger sagen og debatterer det juridiske medvirkensansvar. Og Invertu-bagmændenes dom er også blevet fulgt med sindsro. Brugerne oplever det i dag som rimeligt, at der bliver håndhævet over for disse bagmænd.

Det er den læring og nyudvikling, vi udtrækker af den seneste evidens, baseret på data og debatter, vi ser og følger i kølvandet på de massive blokeringer, lukning af hjemmesider og virksomheders udsendelser af “bødebreve”.

Der er dog flere, der stadig ikke synes det er rimeligt, at man går efter brugerne med den risiko at ramme uskyldige. Det skal være fair og transparente processer, når man håndhæver. Faktisk oplever vi, at den helt almindelige internetbruger udtrykker en konstruktiv modtagelse af ’konsekvens-fortællingen’, som brevene er eksponent for. Vi har flere tilbagemeldinger fra forældre og voksne, der arbejder med unge, der udtrykker, hvor vigtigt, det er for dem at kunne henvise til en entydig oplysning om, at en tjeneste er ulovlig og at kunne fortælle om eventuelle konsekvenser ved at bryde loven. I den sammenhæng kan brevene være et nyttigt værktøj.

Og, hvilke værktøjer har de voksne ellers i dag til at få de unge i tale mht. lovligt/ulovligt på internettet?

De voksne bliver efterladt alene med et forklaringsproblem uden opbakning fra det offentlige Danmark. Det er her, brevene giver dem et værktøj, de kan læne sig op ad, referere til, og bruge til at bygge deres ’opdragelse’ på.  De kan samtidig give deres børn adgang til lovligt indhold via de lovlige tjenester, der i dag findes på markedet. Udvalget af lovlige tjenester, der findes i dag, er en oplagt mulighed for at understøtte et flyt af adfærd, frem for kun at stoppe den!

Det er en hel ny kontekst, brevene lander i i dag, end dengang AntiPiratGruppen trak brugere i retten for mere end 5 år siden! 5 år i Internet-år er uendelig lang tid. Det er også derfor, vi kalder dem, der konstant trækker paralleller tilbage til den tid, for vor tids Digitale Dinosaurer. De er fortidens frontkæmpere, der er blevet til vores tids bagtropper. Men det er stadig dem, der larmer i det offentlige rum. De er ikke repræsentative for befolkningens holdning bredt, fordi befolkningen bredt i almindelighed bekymrer sig mere for alle de ulovligheder, der sker på internettet.

Måske har brevudsendelserne genoplivet den gamle modstand mod rettighedshaverne blandt de gamle digitale frontkæmpere – og har fået pustet nyt liv i gamle italesættelser af en modstand mod håndhævelse af rettigheder på nettet, og løsningsmodeller, der ensidigt og unuanceret peger på, at løsningen alene er lovlige tjenester.

Men der er sket meget siden Digital Dinosaurerne havde deres storhedstid.

Pirat-strategien har lært af fortiden og tilpasset sig nutiden, og arbejder ikke længere med at ”stoppe en brugeradfærd”, men med at ”flytte en brugeradfærd”. Det skift bygger på en ny helt grundlæggende indsigt i, hvad der påvirker adfærd effektivt, og en kompleks forståelse af internettets motivations- og virkemidler.

Det er samtidig en væsentlig forudsætning for den nye pirat-strategi, at man i dag har en skov af nye lovlige tjenester at flytte brugerne hen til!

Og endelig, så er det bagmændene, vi vil stoppe, og det er pirattjenesterne vi vil ”disrupte”, mens brugerens søgen efter indhold skal honoreres og være fokus for fremtidige aktiviteter.

/RettighedsAlliancen