Foto: Sharon McCutcheon

Dømt for at sælge kopier af lærebøger

jun 23, 2017 | Retssager

23. juni 2017

4 måneders betinget fængsel – det var konklusionen fra en enig domsmandsret i Odense, som torsdag den 22. juni afsagde dom over tjenesten LendStudy, en sag om ulovligt salg af digitale kopier af lærebøger. Tjenesten LendStudy blev anmeldt til politiet den 12. februar 2014, og i dag faldt så dommen mere end tre år senere

Straffen på de 4 måneders fængsel blev gjort betinget for alle tre dømte, og for to af dem blev det med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Dermed fastslog domstolen, at der var tale om ophavsretskrænkelser i den grove ende, da de dømte i perioden 2013 til 2014 ulovligt kopierede og lagde 198 lærebøger ud til download mod betaling. De indscannede bøger blev hentet 2.574 gange af 70 betalende brugere af websitet LendStudy, inden politiet fik stoppet tjenesten efter politianmeldelse fra RettighedsAlliancen og dets medlemmer.

Retten kunne ikke helt afvise forsvarerens påstand om idealistiske bevæggrunde for at dele kopier ulovligt, men det ændrer ikke på det helt grundlæggende faktum, at aktiviteterne var sket professionelt og erhvervsmæssigt, for egen vindings skyld – og at aktiviteterne helt basalt er ulovlige, uanset intentionen bag.

Forsvaret havde støttet sig til privatkopieringsundtagelsen i ophavsretsloven, men retten afviste kategorisk, at professionelt digitalt videresalg af indscannede lærebøger kunne omfattes af privatsfæren.

Sagen understreger, at det naturligvis ikke er i orden at foretage kopiering og salg af ophavsretlige beskyttede værker uden samtykke fra rettighedshaverne, og at det klassificeres som særligt groft og under skærpende omstændigheder, når det sker erhvervsmæssigt for at skaffe sig selv uberettiget vinding, med andre ord for selv at score profitten.


RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, udtaler i forbindelse med dommen:

”Det har været en meget lang proces, fra anmeldelsen i 2014 til der i dag, mere end 3 år senere, falder en dom. Det vigtigste var og er at stoppe tjenesten, at få stoppet de kriminelle aktiviteter. Lige så vigtigt er det at få oplyst vidt og bredt, at det er ulovligt at kopiere og sælge bøger, man ikke har rettigheder til. Vi har længe arbejdet på at få spredt den viden, og vi håber, at retssagen kan være med til at understrege alvoren i det. Efter sommeren starter kampagnen Os Der Elsker Viden, der netop er rettet mod studerende med henblik på at guide dem uden om ulovlige tjenester og oplyse om, at et bæredygtigt dansk udbud af lærebøger er afhængigt af, at betalingen tilfalder dem, der skaber bøgerne, nemlig forfattere og forlag.”

Sagen kort

  • Tjenesten LendStudy, der henvendte sig til danske studerende, fungerede i perioden august 2013 til oktober 2014
  • Man kunne betale 300 kr. for abonnementsadgang i et halvt år til at downloade alle de lærebøger, man ønskede
  • De dømte henvendte sig proaktivt til studerende på landets videregående uddannelser og indrykkede tilmed Facebook-annoncer for at tiltrække sig abonnenter til tjenesten
  • Da politiet lukkede tjenesten, der på det tidspunkt havde fungeret et års tid, havde de 70 betalende brugere downloadet 2.574 eksemplarer af sitets 198 indscannede bøger. Det vides ikke, hvor mange af disse, der måtte være delt videre
  • Trods flere forudgående henvendelser fra RettighedsAlliancen fortsatte de tre dømte tjenesten, indtil politiet greb ind

Læs artikel fra Fyens.dk om dommen HER