Foto: Sebastian Pichler

Dom om ulovlig distribution af film understreger vigtigheden af styrket Taskforce

nov 12, 2018 | Analyse, Retssager

12. november 2018

Ineffektivt politiarbejde var en af årsagerne til at tiltalte i en større sag om ophavsretskrænkelser fik en betinget frem for ubetinget fængselsstraf. Selvom sagen er en principiel sejr for rettighedshaverne, understreger den vigtigheden af, at politiet får tildelt flere ressourcer. 

Retten i Glostrup afgjorde 1. november en sag om ulovlig distribution af omkring 800 film mod betaling og uden aftale med rettighedshaverne. Sagen blev rejst tilbage i 2015 og rettighedskrænkelserne blev begået i perioden 2012-15. Retten fandt tiltalte skyldig, idet krænkelserne var forsætlige og begået under særligt skærpende omstændigheder for at skaffe sig uberettiget vinding. Dette uanset tiltalte ikke havde opnået fortjeneste på udleje af filmene, der skete via en egen-etableret streamingtjeneste, ’Movielocker’. Tiltalte blev idømt to måneders fængsel, der dog blev gjort betinget med henvisning til blandt andet et meget langsommeligt og ineffektivt politiarbejde. Dommen på to måneders fængsel er udtryk for en forholdsvis hård sanktion, der kommer i fortsættelse af en tidligere lignende afgørelse i en sag om fysisk, kommerciel kopiering af lærebøger

Nødvendigt med styrket politi i sager om ophavsret 

Politiarbejdets langstrakte og ineffektive forløb blev beklaget af anklagemyndigheden og gentagne gange kritiseret af dommeren. Selvom afgørelsen vurderes tilfredsstillende for rettighedshaverne, tydeliggør sagen det akutte behov for en langt mere effektiv og dedikeret efterforskningsindsats. Netop dette slog RettighedsAlliancen og en række andre aktører på tromme for i et fælles indlæg bragt i Politiken 5. november. For at bekæmpelsen af rettighedskrænkelser får den optimale effekt, er det nødvendigt, at myndighederne gør det, der skal til. ”Hvis Taskforcen skal få succes, er det imidlertid afgørende, at den får stillet de relevante ressourcer til rådighed i form af fagkyndig fuldtidsbemanding og også udstyres med de rette værktøjer, så de kriminelle bagmænd, trafik og pengestrømme kan bekæmpes. En præventiv og oplysende indsats fra politiets side er også nødvendig for at gøre opmærksom på konksekvenserne ved at bruge ulovlige sider.”

Indlægget er bragt i papirudgaven af avisen mandag d. 5. november 2018, men kan også læses i sin fulde form på Dansk Industris hjemmeside.