Foto: Georgie Cobbs

Erhvervsdanmark efterlyser en akut indsats mod IP-kriminalitet

okt 13, 2017 | Analyse

13. oktober 2017

Som opfølgning på Folketingets Retsudvalgs beslutning den 30. maj i år om at undersøge behovet for en taskforce til at håndtere IP-kriminalitet, har RettighedsAlliancen sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danish Anti Counterfeit Group og Nordic Content Protection sendt en fælles henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen. I henvendelsen gør vi opmærksom på behovet for en styrket indsats fra myndighedernes side for at imødegå de stigende udfordringer mod dansk erhvervsliv, danske arbejdspladser og danske forbrugere fra hastigt voksende udfordringer med kriminelle, der stjæler og misbruger danske virksomheders og kunstneres intellektuelle ejendom.

Nyligt udgivne rapporter, som EU, EUROPOL, ICC & INTA, OECD og EUIPO står bag, understreger, at IP-kriminalitet er et meget stort problem og tæt forbundet med andre kriminelle aktiviteter, som fx narkotikahandel, menneskesmugling og pengehvidvaskning. Derfor anbefales myndighederne også at have et særligt fokus på denne form for kriminalitet.

Desværre oplever vi som virksomheder og rettighedshavere, at de danske myndigheder slet ikke følger med udviklingen på området, og vi mener, at det er akut nødvendigt, at myndighederne får værktøjer, der sætter dem i stand til at håndtere IP-kriminalitet. Det er oplagt at søge inspiration i de gode erfaringer, som myndighederne i Storbritannien og Sverige har gjort sig med at nedsætte en IP-taskforce med specialiserede efterforskere og anklagere.

Henvendelsen kan læses HER.